Nauka innov. 2013, 9(1):80-95
https://doi.org/10.15407/scin9.01.080

G.A. Androshchuk
Intellectual Property Research Institute, NALSc of Ukraine, Kyiv

 

Protection of Trade Secrets in the U.S.A: Combating Economic Espionage

Section: The World of Innovations
Language: Ukrainian
Abstract: Economic and legal aspects of trade secret protection are considered. Definition of the concepts of economic scouting, industrial espionage, analysis of the Law on economic espionage (Economic Espionage Act), economic and statistical indicators of the state, detection, investigation and punishment cases in economic espionage are given. Recommendations of FBI to protect business from economic espionage are presented. It is concluded that protection of trade secrets is also aimed at ensuring competitiveness of national economies.
Key words: economic espionage, trade secrets, legal protection, industrial espionage, scouting.

References:
1. Ivchenko O. Promyslove (ekonomichne) shpygunstvo: konkurentna rozvidka j kontrrozvidka. Jurydychnyj zhurnal. 2003. No. 7. [Elektronnyj resurs] Rezhym dostupu: http:.justinian.com.ua/magazines.php [in Ukrainian].
2. Kytaj i Rosija: «agresyvni» sponsory kiber-shpygunstva – kontrrozvidka SShA. The Epoch Times Ukrai'na 15.11.2011. [Elektronnyj resurs] Rezhym dostupu: http:.www.epochtimes.com.ua/world/conflicts/kitay-i-rosiya-agresivni-spo... [in Ukrainian].
3. Ekonomicheskij shpionazh. [Elektronnij resurs] Rezhim dostupu: http:.www.agentura.ru/library/hirschmann/part4/ [in Russian].
4. Androshhuk G.A. Krajnev P.P. Jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija: zashhita kommercheskoj tajny. Kyiv: In Jure. 2000 s. [in Russian].
5. Androshhuk G.A., Krajnev P.P. Pravovoe regulirovanie zashhity kommercheskoj tajny za rubezhom. Jekonomicheskaja bezopasnost', razvedka i kontrrazvedka. 2002. No. 1. S. 18-45 [in Russian].
6. Frih L. SShA v bor'be s jekonomicheskim shpionazhem. [Elektronnij resurs] Rezhim dostupu: http:.corruption.rsuh.ru/magazine/5-2/n5-11.html [in Russian].
7. Praktika zashhity kommercheskoj tajny i intellektual'noj sobstvennosti v SShA. Kyiv: Hreshhatik, 1992. 168 s. [in Russian].
8. Zhavoronkova G. Sud SShA zasudyv uchenogo do 7 rokiv v’jaznyci za shpygunstvo na koryst' KNR. The Epoch Times Ukrai'na 22.12.2011. [Elektronnyj resurs] Rezhym dostupu: http:.www.epochtimes.com.ua/world/conflicts/sud-ssha-zasudiv-uchenogo-do... [in Ukrainian].
9. Kozlovskij V. SShA: Rossija i Kitaj – lidery kibershpionazha. [Elektronnij resurs] Rezhim dostupu:
http:.www.bbc.co.uk/russian/international/2011/11/111105_russia_cyberesp... [in Russian].
10. Economic Espionage. [Elektronnij resurs] Rezhim dostupu: http:.www.fbi.gov/about-us/investigate/counterintelligence/economic-espi...
11. V SShA rezko vozrosla aktivnost' inostrannoj razvedki. [Elektronnij resurs] Rezhim dostupu: http:.news.liga.net/news/world/324831-v-ssha-rezkovozrosla-aktivnost-ino... [in Russian].