Про журнал

Науково-практичний журнал Національної академії наук України.
Започаткований у 2005 році Постановою Національної академії наук України №7
від 12.01.2005.
Входить до Переліку фахових видань України (категорія "А") по технічній та економічній галузях науки.
 
Редакційна колегія журналу «Наука та інновації» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов'язань.

 

Публікація матеріалів безкоштовна

Виходить 6 разів за рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ 20704-10504ПР від 18.04.14

ISSN 1815-2066(print)
ISSN 2413-497X (online)

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національна академія наук України
Видавець: Видавничий дім "Академперіодика"

Головний редактор: академік НАН України Патон Борис Євгенович
Відповідальний секретар редакції: Яцків Тетяна Михайлівна

Проблематика:
    • оригінальні та оглядові роботи з різних напрямів науки і техніки, які є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України;
    • інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;
    • висвітлення діяльності інноваційних структур.

 

Рубрики журналу:

    • Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
          - законодавчі та методологічні основи
          - економічні аспекти
          - дискусійна трибуна
    • Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
    • Наукові основи інноваційної діяльності
          - приладобудування
          - телекомунікації, зв’язок і навігація
          - нанотехнології та функціональні матеріали
          - транспортні і будівельні технології
          - сільськогосподарські і аграрні технології
          - екологічні технології і біотехнології
          - енерго- і ресурсозбереження
    • Правова охорона інтелектуальної власності
    • Світ інновацій
          - ноу-хау і трансфер технологій
          - інноваційні структури
          - мовою цифр
          - оперативна інформація науково-інноваційної сфери

Адреса редакції: вул. Терещенківська, 3, кімн. 57, м. Київ, Україна
Поштова адреса:  Президія НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601, Україна
E-mail: innovation@nas.gov.ua
Тел.: (044) 288-03-46, (050) 154-77-83