Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України

1Попович, ОС
1Костриця, ОП
1ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ
Nauka innov. 2016, 12(2):5-11
https://doi.org/10.15407/scin12.02.005
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Проаналізовано динаміку вікової структури наукових кадрів України від 1995 р. до 2014 р. Здійснено порівняння вікових профілів науковців України і Росії. Виявлено нову для вітчизняної науки тенденцію: після 2005 р. на фоні загального зростання середнього віку науковців почала збільшуватися частка науковців у віці 30—39 років, яка досягла у 2014 р. 22 % ( а разом з тими, кому 29 і менше, — 37 %). Це свідчить про те, що твердження про «тотальне постаріння» і зумовлену ним втрату потенціальної продуктивності української науки є щонайменше спрощенням у трактовці непростої ситуації, що склалася, а також підтверджує, що нинішня вікова структура наукових кадрів все ще здатна забезпечити швидке нарощення наукового потенціалу за умови дієвої підтримки з боку держави.
Ключові слова: інноваційний розвиток, вікова група, вікова структура науковців, віковий профіль, життєздатність наукового колективу, привабливість професії науковця