Взаємозв’язок екологічної пластичності елітних сортів озимої пшениці і поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту

1Кравець, ОП
1Соколова, ДО
1Берестяна, АМ
1Шнуренко, ОР
1Банникова, МО
1Моргун, БВ
1Кучук, МВ
1Гродзинський, ДМ
1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(2):57-67
https://doi.org/10.15407/scin12.02.057
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Досліджено зв’язок екологічної пластичності восьми елітних сортів озимої пшениці з поліморфізмом профілів метилування ДНК в межах сорту у проростків з насіння, що проростає з різною швидкістю. Рівень поліморфізму, або «епігенетичну відстань», у спектрах рестрикційних фрагментів електрофореграм розподілу продуктів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) кількісно оцінювали за показником Неї. Встановлено існування кореляції (Rs = 0,69) між рангом сорту, що визначається по продуктивності та екологічній пластичності, і рівнем поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту. Показано, що найбільша «епігенетична відстань» (D ≥ 0,1) спостерігається у сортів з найвищим рангом по продуктивності та екологічній пластичності. Запропоновано використовувати оцінку показника епігенетичної відстані у селекції нових сортів для зон з нестійкими кліматичними умовами.
Ключові слова: відстань за Неї, екологічна пластичність, епігенетичний поліморфізм, пшениця, рестрикційний аналіз