Інформаційно-комунікаційні аспекти формування і функціонування наукових шкіл видавничо-поліграфічної галузі

1Семенюк, ЕП
2Котляревський, ЯВ
3Мельников, ОВ
1ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Львів
2ДННУ «Академія фінансового управління», Київ
3ПрАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку», Київ
Nauka innov. 2016, 12(2):71-89
https://doi.org/10.15407/scin12.02.071
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Розглянуто притаманні науковим школам певні типологічні риси, особливу увагу приділено інформаційно-комунікаційним аспектам проблеми. Розкрито особливості організації наукових досліджень у видавничо-поліграфічній галузі. Відзначено специфіку галузевої науки, яка полягає в тому, що в ній формування наукових шкіл тісно пов’язане з роботою спеціалізованих вищих навчальних закладів. Проаналізовано процес утворення та розвитку львівськокиївської школи технології поліграфічного виробництва, зокрема роботи зі створення та застосування фотополімерних друкарських форм у поліграфічному виробництві. На прикладі виникнення й діяльності львівсько-київської школи технології поліграфічного виробництва перелічені ознаки наукової школи та показано, що наукові школи формуються суспільними потре бами, самою логікою розвитку науки та практики, протягом тривалого часу виконують фундаментальні та прикладні дослідження з певного напрямку і мають вагомі досягнення, що отримали громадське визнання на батьківщині та за кордоном. З урахуванням цього окреслені функції наукової школи.
Ключові слова: видавничо-поліграфічна галузь, львівсько-київська школа технології поліграфічного виробництва, наукова школа, технологія поліграфічного виробництва