Геологічна наука в академічних публікаціях

1Радченко, АІ
2Діденко, ЮВ
1Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, Київ
2Президія Національної академії наук України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(3):14-26
https://doi.org/10.15407/scin12.03.014
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
На матеріалах щорічних звітів наукових установ підпорядкування Національної академії наук України, щорічних анотованих каталогів книжкових видань і каталогів періодичних видань НАН України проаналізовано наявні наукові публікації з геології за період 2005-2015 рр. Зазначено внесок видавничої продукції установ геологічного спрямування у загальний масив публікацій Академії. Розглянуто розподіл видавничої продукції геологічних установ за типами видань, окремо розглянуто закордонні публікації. Показано участь геологічних установ НАН України в загальноакадемічних видавничих проектах, що виконувалися в межах державного замовлення НАН України. Описано результати співпраці ВД «Академперіодика» НАН України з установами геологічного профілю іншого відомчого підпорядкування. Проаналізовано сучасний стан академічної наукової періодики в царині геології, основну увагу акцентовано на журналах Відділення наук про Землю НАН України.
Ключові слова: Відділення наук про Землю, геологічні науки, наукові періодичні видання, наукові публікації, Національна академія наук України