Математичне моделювання динаміки циліндричного адаптера під дією локального імпульсного навантаження

1Луговий, ПЗ
2Сіренко, ВМ
1Скосаренко, ЮВ
2Батутіна, ТЯ
1Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України, Київ
2Державне підприємство «КБ “Південне”», Дніпропетровськ
Nauka innov. 2016, 12(3):35-43
https://doi.org/10.15407/scin12.03.035
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблена методика та обчислювальна програма для визначення переміщень і прискорень точок серединної поверхні циліндричної оболонки — адаптера — під дією локальних короткочасних навантажень. На тестовому прикладі проведені дослідження впливу локального навантаження на параметри коливань і деформування оболонки. Показано, що при локальних і короткочасних навантаженнях спостерігається локалізація максимальних переміщень і прискорень в місцях прикладення зовнішніх сил. Розроблена методика може бути використана для попередніх обрахунків параметрів коливань і деформування елементів конструкцій у вигляді гладких циліндричних оболонок під дією локальних динамічних навантажень великої інтенсивності.
Ключові слова: адаптер, локальне імпульсне навантаження, розподіл прискорень, циліндрична оболонка