Нові імідазольні похідні як інгібітори FtsZ-білків мікобактерій: від високопропускного молекулярного скринінгу в Ґрід до експериментального аналізу in vitro

1Карпов, ПА
1Демчук, ОМ
2Брицун, ВМ
1Литвин, ДІ
1Пидюра, МО
1Раєвський, ОВ
1Самофалова, ДО
1Співак, СІ
2Волочнюк, ДМ
1Ємець, АІ
1Блюм, ЯБ
1Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України, Київ
2Інститут органічної хімії НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(3):44-59
https://doi.org/10.15407/scin12.03.044
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
У рамках реалізації головної мети створеної в УНГ віртуальної організації CSLabGrid було виконано пошук нових протитуберкульозних сполук. З використанням встановленої на IFBG Claster програми FlexX і моделі чотирьох перспективних сайтів зв’язування лігандів на поверхні FtsZ-білка Mycobacterium tuberculosis було виконано скринінг бази даних, що містила 2886 сполук, синтезованих в Інституті органічної хімії НАН України. На підставі показників LE і ΔG, результатів докінгу в програмі CCDC Gold і обрахунку молекулярної динаміки комплексів було відібрано групу перспективних інгібіторів FtsZ. Під час експериментальної перевірки in vitro шість речовин проявили найвищу ефективність інгібування ГТФ-азної активності FtsZ-білка. Також за результатами експериментальної оцінки in vitro було обрано три речовини, які водночас проявляють максимальне пригнічення полімеризації та ГТФ-азної активності FtsZ-білка.
Ключові слова: in vitro, біоінформатика, віртуальний скринінг, структурна біологія, туберкульоз