Реалізація принципу дискретно-імпульсного введення енергії при створенні нанотехнологій для харчової промисловості

1Авдєєва, ЛЮ
1Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(4):12-16
https://doi.org/10.15407/scin12.04.012
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Обґрунтовано доцільність використання принципу дискретно-імпульсного введення енергії для спрямованого управління процесом утворення ліпідних наноструктур і промислового виробництва функціональних матеріалів з ними для зниження енерговитрат і підвищення продуктивності процесів. Наведено приклад використання ліпідних наноструктур для підвищення ефективності нового виду харчування спеціального дієтичного призначення.
Ключові слова: гетерогенні середовища, дискретно-імпульсне введення енергії, ліпідні наноструктури, продукти спеціального дієтичного призначення