Термоелектричний прилад «АЛТЕК-7012» для охолодження голови людини

1Анатичук, ЛІ
2Книшов, ГВ
2Крикунов, ОА
1Кобилянський, РР
1Тюменцев, ВА
1Москалик, ІА
1Інститут термоелектрики НАН та МОН України, Чернівці
2Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України
Nauka innov. 2016, 12(5):60-67
https://doi.org/10.15407/scin12.05.060
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Наведено результати комп’ютерного моделювання теплофізичних процесів голови людини при заданих теплових потоках на її поверхні. Виявлено недоліки існуючих комп’ютерних моделей голови людини та запропоновано шляхи їх вдосконалення. Розроблено конструкцію та виготовлено експериментальний зразок термоелектричного приладу «АЛТЕК-7012» для охолодження голови людини. Прилад перспективний для гіпотермії головного мозку людини.
Ключові слова: гіпоксія головного мозку, комп’ютерне моделювання, охолодження голови людини, термоелектричне охолодження