Створення концентратів з відходів збагачення окислених залізних руд з використанням перетворення їх магнітних характеристик та подальшої магнітної сепарації

1Пономаренко, ОМ
1Брик, ОБ
1Дудченко, НО
1Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(5):68-74
https://doi.org/10.15407/scin12.05.068
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Визначено технологічні показники концентратів, що були отримані за розробленими підходами збагачення, а також за традиційними методами. Показано, що характеристики концентратів, отриманих за допомогою розроблених підходів, більш високі, ніж отриманих за допомогою традиційних методів, при цьому концентрація заліза в концентраті складала 70,6 та 65,42 % відповідно, а втрати заліза у хвостах 2,9 та 22,02 % відповідно.
Ключові слова: гематит, магнітна сепарація, магнетит, перетворення структури