Розроблення гнучких сцинтиляційних панелей на основі халькогенідних та оксидних люмінофорів для сучасних рентгенівських сканерів та томографів

Галкін, СМ
Рибалка, ІА
Тупіцина, ІА
Звєрєва, ВС
Літічевський, ВО
Nauka innov. 2016, 12(6):39-48
https://doi.org/10.15407/scin12.06.039
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Для реєстрації рентгенівського випромінювання розроблено технологію одержання гнучких дисперсних сцинтиляційних панелей та елементів з високою рівномірністю сцинтиляційних параметрів (середнє відхилення показників не більше 2 %) і низькою собівартістю. Оптимізовано параметри гнучких сцинтиляційних панелей, що дало можливість отримувати їх з високим просторовим розрізненням. Дані панелі можна застосовувати як підсилюючі екрани в медичній та промисловій рентгенографії. Запропоновано варіанти реалізації двохенергетичних детекторів рентгенівського випромінювання, які ефективно працюють в діапазонах енергій рентгенівського випромінювання (від 20 до 100 кеВ). Можливе їх застосування – в мультиенергетичних сканерах і в медичних комп’ютерних томографах.
Ключові слова: іонізуюче випромінення, детектор, дрібнокристалічний сцинтилятор, композит, радіографічний сканер, сцинтиляційна панель