Інформаційна система Web of Sciences: дзеркало чи інструмент?

1Діденко, ЮВ
2Радченко, АІ
Коваль, НВ
1Президія Національної академії наук України, Київ
2Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, Київ
Nauka innov. 2016, 12(6):75-84
https://doi.org/10.15407/scin12.06.075
Рубрика: Світ інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Коротко охарактеризовано ступінь присутності та «видимості» наукових статей українських вчених у базі даних Web of Science Сore Сollection. Огляд здійснено для категорії «Наукова стаття» у вибірці «Україна». Основну увагу приділено періоду 1991–2016 рр. Означено основні причини низької «видимості» вітчизняних наукових публікацій у цій базі. Запропоновано початкові кроки для вирішення проблемних питань.
Ключові слова: Web of Science Сore Сollection, індекс цитування, наукова публікація, наукова стаття, Національна академія наук України