Моніторинг орбітального положення телекомунікаційного геостаціонарного супутника методом базисного прийому сигналів цифрового супутникового телебачення

Калюжний, МП
Бушуєв, ФІ
Сибірякова, ЄС
Шульга, ОВ
Шакун, ЛС
Безруков, В
Кулішенко, ВФ
Москаленко, СС
Малиновський, ЄВ
Балагура, ОА
Nauka innov. 2017, 13(1):45-49
https://doi.org/10.15407/scin13.01.045
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Наведено результати визначення орбітального положення геостаціонарного супутника «Eutelsat-13B», отримані протягом 2015-2016 рр. за допомогою європейської мережі станцій прийому сигналів DVB-S, випромінюваних супутником. До складу мережі входять п’ять станцій, розташованих в Україні і Латвії. Станції оснащені радіотехнічним комплексом, розробленим в НДІ «МАО». Вимірюваним параметром є різниця у часі приходу сигналу DVB-S до станцій мережі або TDOA (Time Difference Of Arrival). Похибки визначення TDOA і координат супутника, які були отримані з використанням чисельної моделі руху супутника, дорівнюють ±2,6 м та ±35 м відповідно. Програмна реалізація чисельної моделі була взята з астродинамічної бібліотеки OREKIT з відкритими кодами.
Ключові слова: DVB-S, TDOA, орбіта геостаціонарного супутника, радіоінтерферометр
Посилання: 
1. Bushuev F.I., Kalyuzhny N.A., Shulga A.V., Slivinsky A.P. Using signals of satellite television to determine the distance to telecommunications geostationary satellites.  The Abstract Book of the International Conference «Astronomical Research: From Near-Earth Space to the Galaxy». Mykolaiv. Ukraine. 2011. C. 13-14.
2. Passive correlation ranging (PaCoRa).
URL: https://artes.esa.int/projects/passive-correlation-ranging-pacora (Last accessed: Dec. 05, 2016).
3. Бушуев Ф.И., Калюжный Н.А., Сливинский А.П., Шульга А.В. Определение дальности до телекоммуникационных геостационарных спутников с использованием сигналов спутникового телевидения.  Радиофизика и радиоастрономия. 2012. № 3. C. 281-290.
4. Бушуев Ф.И., Калюжный Н.А., Сибирякова Е.С., Шульга А.В., Горбанёв Ю.М. Метод и первые результаты определения разности наклонных дальностей до телекоммуникационных геостационарных спутников. Радиофизика и радиоастрономия. 2015. № 3. C. 238-246.
5. EIGEN-6 – A new combined global gravity field model including GOCE data from the collaboration of GFZ-Potsdam and GRGS-Toulouse.
URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2011/EGU2011-3242-2.pdf (Last accessed: Dec. 05, 2016).
6. Passive Ranging for Geostationary Satellites: On a Novel System and Operational Benefits.
URL: http://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2014-1857 (Last accessed: Dec. 05, 2016).