Низькотехнологічні високоефективні радіотехнічні рішення для спостережень метеорів та супутників

Вовк, ВС
Шульга, ОВ
Сибірякова, ЄС
Калюжний, МП
Бушуєв, ФІ
Куліченко, МО
Nauka innov. 2017, 13(1):70-74
https://doi.org/10.15407/scin13.01.070
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Розроблено методику однопозиційного спостереження метеороїдів за допомогою недорогих приймачів. Ці приймачі зручні також для спостережень активних штучних супутників Землі на сонячно-синхронній орбіті при вимірюванні допплерівського зміщення частоти, на котрій вони випромінюють.
Ключові слова: допплерівське зміщення, метеори, радіотехнічні приймачі випромінювання, штучні супутники
Посилання: 
1. Rubin A., Grossman J. Meteorite and meteoroid: New comprehensive definitions. Meteoritics and Planetary Science. 2010. № 45. С. 114-122.
2. Вовк В.С., Калюжный Н.А., Козырев Е.С., Шульга А.В. Автоматическая обработка сигналов при наблюдении метеоров методом загоризонтного зондирования. Вісник астрономічної школи. 2012. № 2. С. 166-170.
3. IMO. Radio Observations [Електронний ресурс] / IMO. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: URL: hwww.imo.net/radio/reflection
4. Мак-Кинли Д. Методы метеорной астрономии. Москва: Мир, 1964. 384 с. 
5. Space-Track. Two-line element set [Електронний ресурс] / Space-Track. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: www.space-track.org
6. Rendtel J. 2016 Meteor Shower Calendar [Електронний ресурс] / Jurgen Rendtel. – 2015. – Режим доступу до ресурсу URL: www.imo.net/files/meteor-shower/cal2016.pdf