Базисні спостереження телескопічних метеорів у м. Миколаєві

Куліченко, МО
Шульга, ОВ
Сибірякова, ЄС
Козирєв, ЄС
Nauka innov. 2017, 13(1):83-88
https://doi.org/10.15407/scin13.01.083
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Російська
Анотація: 
У 2011 р. в НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія» (НДІ «МАО») розпочато дослідження метеорів з використанням телевізійної техніки. Метод реєстрації метеорів заснований на комбінованому методі спостережень, розробленому в НДІ «МАО» [1]. Особливу увагу зосереджено на високоточній астрометрії та розрахунку елементів орбіт метеороїдів. У 2013 р. розпочато перші одночасні спостереження двома станціями з малою базою (<20 км). Проведена оцінка величин випадкових похибок у розрахунку екваторіальних координат видимого радіанта, геоцентричної швидкості та параметрів геліоцентричної орбіти метеороїда.
Ключові слова: комбінований метод спостережень, метеор, метеороїд
Посилання: 
1. Shulga O. Observation of NEO having high apparent rates with Mobitel telescope / O. Shulga, Y. Kozyryev, Y. Sybiryakova. Proc. Of Gaia follow up network for solar system objects workshop held at IMCCE, Paris observatory, France. 2011. С. 97-100.
2. Куличенко Н.А., Шульга А.В., Козырев Е.С., Сибирякова Е.С. Использование ТВ-камер для наблюдений метеоров. Космічна наука і технологія. 2012. Т. 18, № 6. С. 67-72.
3. Астапович И.С. Метеорные явления в атмосфере Земли. Москва: Физматгиз, 1958. 640 с.
4. Kozak P.M., Rozhilo A.A., Taranukha Y.G. Some features of digital kinematic and photometrical processing of faint TV meteors. Proceedings of the Meteoroids 2001 Conference, Kiruna, Sweden. 2001. С. 337-342.
5. Горбанев Ю.М. Одесский телевизионный метеорный патруль. Odessa Astronomical Publications.  2009. № 22. С. 60-67.
6. Куличенко Н.А., Шульга А.В., Козырев Е.С., Сибирякова Е.С. Телевизионные наблюдения метеоров в НИИ НАО. Вісник Астрономічної школи. 2013. Т. 9, № 1-2. С. 107-110.
7. Kulichenko N., Shulga O., Kozyryev Y., Sybiryakova Y. Double station observation of meteors in Nikolaev.  WGN, Journal of the International Meteor Organization.  2015. No. 3. С. 81-84.
8. Johannink C. Results of the CAMS project in 2012. WGN, Journal of the International Meteor Organization. 2013. No. 6. С. 184-189.
9. Korlevic K., Segon D., Andreic Z., Novoselnik F., Vida D., Skokic I., Novoselnik F., Vida D., Skokic I. Croatian Meteor Network Catalogues of Orbits for 2008 and 2009. Journal of the International Meteor Organization. 2013. No. 2. С. 48-51.
10. Ueda M., Fujiwara Y. Television Meteor Radiant Mapping. Earth, Moon, and Planets. 1995. No. 1-3. С. 585-603.
11. Steel D. Meteoroid Orbits. Space Science Reviews. 1996. No. 3-4. С. 507-553.