Щодо одного методу оцінки технологій на основі вдосконаленого витратного підходу

1Аралова, НІ
Кияшко, ОЄ
1Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ
Nauka innov. 2017, 13(3):73-85
https://doi.org/10.15407/scin13.03.073
Рубрика: Правова охорона інтелектуальної власності
Мова: Українська
Анотація: 
В роботі представлено оригінальний метод оцінки майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності — технологію, що базується на вдосконаленому витратному підході. Наведено приклад застосування методу до конкретної задачі оцінки, а саме технології виробництва продукції подвійного призначення.
Ключові слова: бренд-фактор, експертний висновок, методи оцінки, методологія вдосконаленого витратного підходу, оцінка технології, підходи до оцінки
Посилання: 
1. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій". Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст. 434.
2. Золотых Н. Сколько стоит технология? Патенты и лицензии. 1994, 7: 4-7.
3. Брыжко В.М. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. Киев: УААН, 1994. 195 с.
4. The Valuation of Intangible Assets. Special Report. No. 254. 103 p.
5. Національний Стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”. Урядовий кур'єр вiд 15.10.2003. № 193.
6. Міжнародні стандарти оцінки 2011. Київ: Аванпост-Прим, 2012. 144 с.
7. Новосельцев О. Методы расчета цены лицензии.  WIPO Regional Seminar for Scientists and Researches of Lisensing. Kyiv, October 5 to 7, 1998. 12 с.
8. Леонтьев Б.Б. Оценка интеллектуальной собственности для целей лицензирования. WIPO Regional Seminar for Scientists and Researches of Lisensing. Kyiv, October 5 to 7,1998. 10 с.
9. Smith G.V. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000. 688 p.
10. Столярчук Н.М. Основні методичні підходи до оцінки ОПІВ інноваційного спрямування. Економічні науки. Серія Облік і фінанси. 2012, 9 (33): 341-355.
11. Петровская Е.В. Особенности оценки рыночной стоимости результатов научно-технической деятельности в составе ЕТ. Креативная экономика. 2009, 5: 44-49.
12. Boer P.F. Technology Valuation Solution. John Wiley&Sons., Inc.,1999. 235 p.
13. Петровская Е.В. Оценка стоимости единой технологии в финансовом регулировании инновационного развития. Дисс. канд. экономических наук. Москва: 2010. 196 с.
14. Гмошинский В.Г., Флорент Г.И. Теоретические основы инженерного прогноза. Москва: Наука, 1978. 304 с.
15. Likert R.A. Technique for a meas of attitudes. Archive of Psychology. 1932, 7 (40): 24-26.
16. Осипов Г.В. Методы измерения в социологии. Москва: Наука, 1977. 346 с.