Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської наукової співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014-2016 рр.

Назаровець, СА
Nauka innov. 2017, 13(5):38-43
https://doi.org/10.15407/scin13.05.038
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
У роботі представлено результати бібліометричного аналізу наукових публікацій, написаних у співавторстві вченими українських та російських установ у період 2007—2016 рр. відповідно до інформації реферативної бази даних Scopus. Результати дослідження свідчать, що українські та російські вчені не відмовлялись від спільної участі у великих міжнародних наукових проектах, однак зменшення кількості робіт, написаних у співавторстві виключно працівників українських та російських наукових установ у 2016 році, сигналізує про негативний вплив російської військової інтервенції на перспективи українсько-російської наукової співпраці. Отримані дані мають важливе значення для вироблення оптимальної політики розвитку науки в Україні.
Ключові слова: бібліометричний аналіз, наукова співпраця, публікаційна активність, Росія, Україна
Посилання: 
1. Schiermeier Q. Conflictinglawsthreaten Ukrainian science. Nature. 2016. 531(7592): 18-19. doi:10.1038/531018a.
2. Glanzel W. National characteristics ininternational scientificco-authorshiprelations. Scientometrics. 2001. 51 (1): 69-115. doi:10.1023/A:1010512628145.
3. Соловяненко Д. Рівень міжнародного співробітництва України в соціогуманітарній галузі: наукометричний аналіз. VII Міжнародна науково-практична конференція «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики». м. Київ, 25-27 травня 2010 р. 
4. Андрущенко В., Кияк Б., Красовская О. Сотрудничество фондов фундаментальних исследований Украины и России: взгляд с украинской стороны на результаты проведеннях конкурсов. Вестник РФФИ. 2014. 81(1): 87-90.
5. Писляков В. Соавторство российских ученых с зарубежными коллегами: публикации и их цитируемость. Препринт WP6/2010/01. Москва, 2010. 40 с.
6. Kotsemir M. Dynamics of Russian and World Science Through the Prism of International Publications. ForesightRussia. 2012. 6(1): 38-58.
7. Kotsemir M., Kuznetsova T., Nasybulina E., Pikalova A. Identifying Directions for Russia’s Science and Technology Cooperation. Foresight and STI Governanc. 2015. 9(4): 54-72. dоі: 10.17323/1995-459x.2015.4.54.72.