Пристрій для сепарації високодисперсної залізорудної сировини за допомогою комбінованого впливу постійних та змінних магнітних полів

1Пономаренко, ОМ
1Брик, ОБ
1Дудченко, НО
Євтєхов, ВД
1Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ
Nauka innov. 2017, 13(6):5-9
https://doi.org/10.15407/scin13.06.005
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Створено аналог напівпромислової установки для сепарації високодисперсної залізорудної сировини, за допомогою якої проведено магнітну сепарацію зразків техногенної залізорудної сировини з хвостосховища збагачувальної фабрики шахти «Північна» ім. В.А. Валявка. Сепарацію проведено після перетворень гематиту на магнетит за допомогою монооксиду вуглецю. За допомогою методу дифракції рентгенівських променів показано, що вихідна перетворена руда була представлена, переважно, магнетитом і кварцом, а концентрат — магнетитом. Рефлекси на дифрактограмі хвостів, отриманих в результаті процесів сепарації, показують, що вони складені, головним чином, кварцем. Вміст заліза в складі залізорудного концентрату становив 69,5 мас. %.
Ключові слова: високодисперсна залізорудна сировина, гематит, магнітна сепарація, магнетит, перетворення структури
Посилання: 
1. Пономаренко А.Н., Брик А.Б., Юшин А.А., Дудченко Н.А., Евтехов В.Д., Беспояско Э.А., Лютоев В.П. Преобразование гематита и гетита в магнетит в связи с решением проблемы обогащения бедных гематитовых руд. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. 2014. №1-2 (31-32). С. 5-15.
2. Кармазин В.И., Кармазин В.В. Магнитные методы обогащения. Москва, 1984. 505 с.