Технічні рішення процесу тіпання луб’яної сировини

Березовський, ЮВ
Nauka innov. 2018, 14(1):26-39
https://doi.org/10.15407/scin14.01.026
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Статтю присвячено вирішенню проблем розвитку наукових основ ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб’яних культур.
Постановка задачі. В останні роки дуже загострилася проблема екологічно збалансованого розвитку країни. Визначено кризові риси структурної виробничої схеми переробки луб’яної сировини в Україні з метою вироблення адекватних сценаріїв її розвитку.
Мета роботи — стала розробка теоретичних аспектів отримання луб’яного волокна з заданими якісними показниками.
Матеріали й методи. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу й синтезу. Розглянуто питання пошуку шляхів підвищення якості та розширення асортименту високоякісної луб’яної продукції різних способів оброблення.
Результати. Узагальнено сучасний рівень вітчизняних і зарубіжних наукових робіт, присвячених проблемам і перспективним напрямам розвитку первинної обробки луб’яних волокон. Опрацьовано теоретичні питання більш ефективного використання наявної в країні лляної сировини.
Висновки. На основі проведених досліджень анатомічної та хімічної будови луб’яних стебел, конструкцій групи м’яльно-трясильних, тіпально-очисних машин для попередньої обробки технічного волокна теоретично обґрунтовано й експериментально доведено необхідність створення нового пристрою механічної переробки цих культур для отримання волокна з заданими якісними показниками. На основі розробленого механізму відокремлення костри й розволокнення пучків технічних луб’яних волокон запропоновано нові способи руйнування стебла, що базуються на процесах стиснення, зламу, ковзного згину, скобління, інерційних сил, тертя, тиску й натягу, які сприяють руйнуванню цілісності стебла та підвищенню ступеня його розволокнення. Розроблено інноваційну конструкцію тіпального вузла для обробки луб’яної сировини, що забезпечує підвищення ефективності порушення зв’язків між деревиною й волокном луб’яної сировини, відділення волокна від костриці та інших неволокнистих домішок, універсальність використання тіпального вузла для переробки стебел луб’яних культур.
Ключові слова: виробництво, волокно, льон, обладнання, очищення, переробка, сировина, якість
Посилання: 
1. Наталенко И. Льняных дел мастер! URL: http://latifundist.com/blog/read/305-lnyanyh-del-master (дата звернення: 07.04.17).
2. Березовський Ю.В. Товарознавча характеристика властивостей льону. Товарознавчий вісник. 2012. № 5. С. 23-28.
3. Горач О.О. Удосконалення технології одержання трести з соломи льону олійного з використанням штучного зволоження: дис. канд. тех. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2009. 206 с.
4. Березовський Ю.В. Екологічно безпечні текстильні товари на основі лляних волокон. Товари і ринки. 2013. № 2 (16). С. 176-183.
5. Сай В.А. Технологія вирощування, збирання та первинної переробки льону олійного. Луцьк, 2012. 168 с.
6. Березовський Ю.В. Застосування нових технічних рішень у виробництві лляної продукції. Вісник ХНТУ. 2014. № 4 (51). С. 51-58.
7. Тіхосова Г.А. Розвиток наукових основ технологій первинної переробки волокон льону олійного: дис. доктора техн. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2011. 358 с.
8. Березовський Ю.В. Оцінка необхідності розвитку та підтримки виробництва екологічно безпечної лляної продукції в Україні. Вісник ХНТУ. 2014. № 2 (49). С. 51-55.
9. Березовський Ю.В. Теоретичні аспекти розвитку екобрендингу лляних та льоновмісних товарів в Україні. Товарознавство та інновації. 2013. Вип. 5. С. 24-33.
10. Свояченко М. Лен и конопля: реалии и перспективы возрождения. URL: http://www.ua-fashion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2... (дата звернення: 16.02.17).
11. Обзор рынка льна Украины в 2016 году.
URL: http://marketing.rbc.ua/news/21.09.2016/8445 (дата звернення: 21.09.16).
12. В Украине увеличились объемы переработки льна. URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-uvelichilis-obemy-per... (дата звернення: 28.12.2016).
13. Новиков Э.В., Смирнов Б.И. О первичной обработке льняной тресты.
URL: http://www.russianflax.ru/info/articles/article/o_perv_obrabotke.html (дата звернення: 12.02.17).
14. Рынки. Льняной рай.
URL: http://msb.aval.ua/ru/news/?id=25138 (дата звернення: 24.05.2016).
15. Левковська Т.В. Аналіз сировинної бази текстильної промисловості України на сучасному етапі розвитку економіки. Бізнес-навігатор. 2013. №1 (30). С. 91-99. 
16. Макаренко П.М. Ринкова трансформація аграрного сектора: теорія і практика. Запоріжжя, 2006. 373 с.
17. Евдокимова Ж.В., Вотчиникова С.Н. Волшебник синий лен.
URL: http://www.rea-centre.narod.ru/analis/lien-st-02.htm (дата звернення: 12.04.17).
18. Поважный А.С. Государственная поддержка развития аграрного сектора экономики: опыт и современные тенденции. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: «Державне управління економічного розвитку регіону та підприємств». 2004. Т. V, № 38. С. 40-46.
19. Березовський Ю.В. Оцінка передумов розвитку ринку товарів з льону в Україні. Товарознавчий вісник. 2014. Випуск 7. С. 19-27.
20. Обзор состояния текстильной отрасли. Льняная подотрасль. Котонизированный лен. URL: http://rea-centre.narod.ru/analis/len-01.htm#_top (дата звернення: 02.04.17).  
21. Пашин Е.Л., Федосова Н.М. Технологическое качество и переработка льна-межеумка. Кострома, 2003. 88 с.  
22. Федосова Н.М., Пешкова А.С. Анатомическое строение масличного льна. Достижения науки и техники АПК. 2005. № 10. С. 17-18. 
23. Украина: рынок льна и продуктов переработки.
URL: http://www.proagro.com.ua/research/files/PA_Linseed_2016_Rus_adv.pdf (дата звернення: 22.01.17). 
24. Головенко Т.М. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів: дис. канд. техн. наук: 05.18.02. ХНТУ. Херсон, 2013. 226 с.
25. Гілязетдінов Р.Н. Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур: дис. д-ра техн. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2009. 329 с.
26. Валько П.М. Удосконалення технології одержання тіпаного лляного волокна з використанням очищувальних валків: дис. канд. техн. наук: 05.18.01. ХНТУ. Херсон, 2011. 179 c.
27. Березовський Ю.В. Використання нових технічних рішень у промисловому виробництві лляної продукції. Nauka innov. 2016, 12(4):51-68
https://doi.org/10.15407/scin12.04.051
28. Березовський Ю.В. Технічні рішення процесу переробки лляної сировини. Nauka innov. 2017, 13(3):25-37
https://doi.org/10.15407/scin13.03.025
29. Патент України № 111013. Березовський Ю. В. Тіпальний вузол для обробки луб’яної сировини.