Створення нових типів конкурентоспроможних різальних пластин та виготовлення дослідної партії інструменту для механічної обробки важкооброблюваних матеріалів

Клименко, CА
Прокопів, ММ
Nauka innov. 2018, 14(1):80-85
https://doi.org/10.15407/scin14.01.080
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ та постановка задачі. Використання інструментів з різальними пластинами з твердих сплавів та кераміки є сталою тенденцією розвитку сучасної металообробки. Практичний досвід доводить, що це забезпечує підвищення режимів різання, скорочення часу простою обладнання, зниження витрат інструменту на одну деталь. Враховуючи обсяги виробництва, вкрай важливим є вдосконалення технологій виготовлення таких виробів із забезпеченням вимог екологічної безпеки та використанням технологічних компонентів низької вартості.
Мета. Створення більш екологічно безпечної технології виготовлення конкурентоспроможних різальних пластин з твердих сплавів та кераміки з використанням технологічних компонентів низької вартості.
Матеріали й методи. Для підготовки порошків до спікання вдосконалено метод розмелу, що базується на одночасному зсувовому та ударному впливі та дозволяє отримати двофракційний склад порошкової суміші з вузькими інтервалами розмірів частинок сферичної форми. Застосування розчину ПВА в спирті як пластифікатора дозволило одержати заготовки пластин з вдвічі меншим вмістом сухого залишку органічної складової, порівняно з розчином каучуку в бензині, та втричі скоротити тривалість процесу відгонки в вакуумі.
Результати. Виготовлено партію різальних пластин форморозмірів RNMN 120400T та SNMN 120412T. Їх випробування при точінні та фрезерування деталей з чавунів та сталей показало підвищення стійкості різальних інструментів в 1,12-2,0 рази.
Висновки. Розроблено та впроваджено вдосконалену екологічно безпечну технологію виготовлення різальних пластин з твердих сплавів і кераміки, які характеризуються високою зносостійкістю в інструменті.
Ключові слова: дослідна партія, кераміка, різальні пластини, твердий сплав, технологія виготовлення, точіння, фрезерування