Шляхи зменшення втрат і забруднення залізної руди підземного видобутку в Кривбасі

Азарян, АА
Батареєв, ОС
Караманиць, ФІ
Колосов, ВО
Моркун, ВС
Nauka innov. 2018, 14(4):18-26
https://doi.org/10.15407/scin14.03.018
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Російська
Анотація: 
Вступ. Економічний потенціал України значною мірою залежить від ефективності функціонування гірничо-металургійного комплексу, який забезпечує 30% внутрішнього валового продукту (ВВП). Одним з найважливіших структурних підрозділів гірничо-металургійного комплексу є залізорудна промисловість. Якість залізорудної сировини є основним показником, який забезпечує її конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Якість залізорудної продукції формується в процесі видобутку рудної маси та переробки її в товарну продукцію.
Проблематика. Серйозною проблемою, яка супроводжує процес виробництва товарної продукції при підземній розробці залізорудних родовищ, є зниження якості та втрати руди, що обумовлено неповним видобутком балансових запасів руди (72-75% від ресурсів видобувного блоку) при її відбиванні й випуску з очисного простору, а також засміченням відбитої рудної маси порожніми породами, що призводить до зниження на 1,5-12% вмісту заліза порівняно з вихідним вмістом в масиві.
Мета. Аналіз причин високих показників втрат і засмічення руди підземного видобутку Криворізького залізорудного басейну та пошук шляхів їх зниження.
Матеріали й методи. Аналіз відомих методів і способів вирішення зазначеної проблеми показав, що досить ефективним напрямком є створення організаційно-технічної системи, що дозволяє прогнозувати, виявляти на практиці і оперативно усувати причини, що призводять до виникнення наднормативних втрат та засмічення руди.
Результати. Для оперативного контролю якісно-кількісних параметрів руди на всіх стадіях видобутку, транспортування та переробки запропоновано використовувати автоматизоване робоче місце (АРМ) «Якість», яке забезпечує збір і відображення інформації з усіх ділянок гірського виробництва на центральному сервері для безперервного моніторингу та аналізу якісних характеристик руди.
Висновки. Впровадження комплексу технічних засобів і автоматизованої системи АРМ «Якість» дозволить не тільки безперервно відстежувати якісні характеристики руди, але і домогтися зниження втрат руди на 3% та її засмічення на 2%.
Ключові слова: автоматизоване робоче місце «Якість», аналіз, втрати, система