Функціональні особливості товстої кишки та їх використання в колоректальній хірургії

Пойда, ОІ
Половніков, ІІ
Мельник, ВМ
Nauka innov. 2018, 14(4):42-51
https://doi.org/10.15407/scin14.04.042
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Російська
Анотація: 
Вступ. Одним з напрямків подальшого вдосконалення техніки хірургічних втручань і покращення функціональних результатів після їх виконання, на думку авторів, є поглиблене вивчення анатомо-функціональних особливостей товстої кишки, зокрема механізму просування її вмісту, використання виявлених закономірностей при виконанні хірургічних втручань.
Проблематика. Покращення результатів виконання операцій на товстій кишці шляхом використання виявлених анатомічних і функціональних особливостей товстої кишки.
Мета. Покращення результатів виконання хірургічних втручань шляхом дослідження функціональних особливостей товстої кишки та застосування отриманих результатів в клінічній практиці.
Матеріали й методи. Методом математичного моделювання було досліджено особливості транзиту вмісту по товстій кишці. Отримані результати використовували при виконанні радикальних, відновних, реконструктивно-відновних операцій.
Результати. Обґрунтовано та визначено нові поняття одиниць евакуації вмісту по товстій кишці: функціональний сегмент товстої кишки — ділянку обмежену двома фізіологічними сфінктерами і евакуаторний резервуар, що складається з двох поруч розташованих функціональних сегментів і, відповідно, трьох фізіологічних сфінктерів. Досліджено особливості транзиту вмісту по товстій кишці з урахуванням встановлених одиниць евакуації, які були використані для вибору обсягу резекції товстої кишки, формування міжкишкових анастомозів і анатомо-функціональних конструкцій. Зазначений підхід дозволив покращити функціональні результати хірургічних втручань і якість життя прооперованих хворих.
Висновки. Використання встановлених функціональних особливостей товстої кишки дозволило удосконалити радикальні операції, розробити нові способи відновних і реконструктивно-відновних операцій, покращити функціональні результати хірургічного лікування і якість життя прооперованих хворих.
Ключові слова: евакуаторний резервуар товстої кишки, міжкишкові анастомози, реконструктивно-відновні операції, фізіологічні сфінктери товстої кишки, функціональні результати, функціональний сегмент товстої кишки