Про стратегічні пріоритети вимірювання публікаційної та видавничої активності в науковій діяльності

1Котляревський, ЯВ
2Радченко, АІ
3Мельников, ОВ
4Семенюк, ЕП
1ДННУ «Академія фінансового управління», Київ
2Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, Київ
3ПрАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку», Київ
4ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Львів
Nauka innov. 2018, 14(5):5-18
https://doi.org/10.15407/scin14.05.005
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Розглянуто проблемні питання коректного застосування наукометричного інструментарію в контексті розвитку національної фахової періодики.
Проблематика. Нині вимірювання публікаційної активності в науковій діяльності та створення для цього системи ефективних показників потребує якнайширшого фахового обговорення й удосконалення.
Мета. Оприлюднення пропозицій щодо формування стратегічних пріоритетів оцінювання наукової впливовості на підставі статистичних та похідних наукометричних зведень щодо публікаційної активності вчених.
Матеріали й методи. Аналітична обробка нормативного забезпечення підвищення ефективності видання наукової періодики в Україні, а також встановлення зв’язку між публікаційною активністю науковців та оцінкою ефективності їхньої діяльності в контексті коректного застосування наукометричних показників.
Результати. Запропоновано використання двовимірного підходу на базі пошуку ефективних засад щодо державного регулювання в частині впровадження дієвого інструментарію аналізу та оцінювання публікаційної і видавничої діяльності дослідників та наукових установ і навчальних закладів. Сформульовано пропозиції, які враховують потреби формування збалансованого підходу щодо розвитку вітчизняної фахової наукової періодики з метою забезпечення сталого розвитку національної інформаційної сфери.
Висновки. Подальше обговорення ефективного представлення результатів публікаційної діяльності необхідно продовжувати у контексті підвищення стандартів якості вітчизняної фахової наукової періодики, закладання підвалин коректного оцінювання видавничої продукції та діяльності й побудови відповідних рейтингів.
Ключові слова: наукова періодика, наукометрія, пріоритети публікаційної та видавничої діяльності, публікаційна активність