Міжнародно-правові аспекти захисту життя людини у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій

Островська, БВ
Nauka innov. 2018, 14(5):27-36
https://doi.org/10.15407/scin14.05.027
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Розвиток інноваційних біомедичних технологій та поширення біомедичних послуг, а також відмінності національних законодавств країн світу загострюють проблеми у галузі фундаментальних прав людини. Дослідження міжнародно-правового регулювання захисту права людини на життя у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій визначає наявність важливих та принципових питань у цій сфері, що зумовлює необхідність їх вирішення на основі міжнародного права.
Проблематика. Біоетичні проблеми, що виникають у зв’язку з розвитком біомедичних технологій клонування людини, кріоконсервації клітин, тканин, органів та ембріонів людини, отримання ембріональних стовбурових клітин людини, генетичної діагностики, генної інженерії тощо на сьогодні є досить актуальними та дискусійними.
Мета. Визначення сучасних загроз і викликів життю людини у процесі застосування інноваційних біомедичних технологій та вирішення їх на основі міжнародного права.
Матеріали й методи. На основі діалектичного та системного методу досліджено міжнародно-правове регулювання застосування інноваційних біомедичних технологій та їх співвідношення з правом людини на життя.
Результати. Аналіз міжнароднo-правових актів і резолюцій міжнародних організацій (Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Європейського Союзу) свідчить про достатньо високу їх ефективність у подоланні вищезазначених проблем та подальшого запобігання порушень щодо права людини на життя з урахуванням розвитку науки та техніки.
Висновки. Наразі існує об’єктивна необхідність уніфікації законодавств різних держав у сфері прав людини й біоетики, а також вироблення загальних норм міжнародного права зобов’язального характеру.
Ключові слова: інновації, біомедичні технології, міжнародне право, право людини на життя