Інноваційні пропозиції для впровадження комплексних дієтичних добавок при цукровому діабеті та хелікобактеріозі шлунка

Крисюк, ІП
Гудкова, ОО
Шандренко, СГ
Nauka innov. 2018, 14(5):37-42
https://doi.org/10.15407/scin14.05.037
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Захворювання на цукровий діабет та патології шлунково-кишкового тракту є одними з найбільш поширених захворювань сучасного суспільства. В Україні зростає кількість хворих на діабет, а захворювання шлунково-кишкового тракту, ініційовані Helicobacter pylori, мають стрімку динаміку зростання через побутовий характер розповсюдження бактерії.
Проблематика. В Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України на основі результатів фундаментальних досліджень розроблено дієтичні добавки для профілактики та зменшення негативних наслідків цукрового діабету («Комплексна дієтична добавка при гіперкарбонільному стані») та патології шлунково-кишкового тракту («Комплексна дієтична добавка при хелікобактеріозі»).
Мета. Оцінити ефективність застосування розроблених дієтичних добавок.
Матеріали й методи. Ефективність розроблених харчових добавок підтверджено дослідами in vivo. Cтупінь інфікованості H. рylori визначали методом неінвазивного прямого уреазного тесту за допомогою апарату «Гелікотестер».
Результати. Показано високу ефективність розроблених комплексних добавок, оскільки при вживанні дієтичної добавки за цукрового діабету зменшувався вміст токсичних складових (зниження загальної кількості альдегідів, карбонільних груп протеїнів, постсинтетичних модифікацій протеїнів), що, відповідно, гальмує розвиток ускладнень цієї патології, а вживання дієтичної добавки при хелікобактеріозі призводить до зниження рівня інфікованості шлунка бактерією Helicobacter pylori, що сприяє профілактиці низки захворювань шлунково-кишкового тракту.
Висновки. Розроблені дієтичні добавки містять дешеві та стійкі до зберігання компоненти, дозволяють ефективно зменшити вміст токсичних складових за цукрового діабету та прояви окремих захворювань шлунково-кишкового тракту, покращити функціонування організму, підтримати його працездатність і загальний стан здоров’я.
Автори шукають зацікавлених осіб для співпраці з питань впровадження у виробництво розроблених дієтичних добавок.
Ключові слова: N-ацетилцистеїн, гліцин, дієтична добавка, діабет, карбамід, лізин, срібла нітрат, хелікобактеріоз