Експериментальне обгрунтування формування інвагінаційних компресійних міжкишкових анастомозів

Мельник, ВМ
Пойда, ОІ
Половніков, ІІ
Шепетько, ЄМ
Nauka innov. 2018, 14(5):43-51
https://doi.org/10.15407/scin14.05.043
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Сучасні циркулярні зшиваючі апарати не вирішують проблему зшивання відрізків кишкового каналу різного діаметру. Невідповідність діаметру відрізків при формуванні анастомозів призводить до деформації ділянки з’єднання, порушує перебіг процесів загоєння, що обумовлює часте виникнення ускладнень. Отже, проблема з’єднання відрізків кишкового каналу різного діаметру за допомогою технічних пристроїв достатньо актуальна й потребує свого вирішення.
Проблематика. Розробка та апробація на експериментальних тваринах технічного пристрою для формування анатомічно і функціонально обгрунтованих інвагінаційних анастомозів між відрізками кишкового каналу різного діаметру.
Мета. Експериментальне вдосконалення техніки формування інвагінаційних анастомозів між відрізками кишкового каналу різного діаметру з використанням розробленого технічного пристрою нового типу.
Матеріали й методи. Розроблено апарат нового типу для формування інвагінаційних компресійних анастомозів між відрізками кишкового каналу різного діаметру. В умовах експерименту на тваринах з використанням зазначеного апарату відпрацьовано способи найбільш технічно складних тонко-ободовокишкового, ілеоректального та колоректального анастомозів.
Результати. Показано неускладнений, більш фізіологічний перебіг процесів загоєння міжкишкових анастомозів та доцільність використання розробленого апарату в умовах клінічної практики.
Висновки. Метод компресійного з’єднання достатньо ефективний при формуванні міжкишкових анастомозів оскільки забезпечує фізіологічність перебігу репаративних процесів. Дослідження міжкишкових інвагінаційних компресійних анастомозів зформованих в умовах експерименту між відрізками кишкового каналу різного діаметру за допомогою розробленого апарата вказує на достатню анатомічну та функціональну їх обґрунтованість та доцільність використання його в клінічній практиці.
Ключові слова: анастомози на органах кишкового каналу, зшиваючі апарати, морфогенез загоєння анастомозів