Розробка технології та створення дослідного виробництва наношаруватих графітових ущільнень екстремально високої стійкості для ядерних реакторів

1Бондаренко, БІ
Кожан, ОП
Дмітрієв, ВМ
Рябчук, ВС
Стратівнов, ЄВ
Сімейко, КВ
1Інститут газу НАН України, Київ
Nauka innov. 2018, 14(5):68-74
https://doi.org/10.15407/scin14.05.068
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. У зв’язку з фактичним припиненням співпраці з Російською Федерацією, останнім часом виникла необхідність диверсифікації поставок не лише ядерного палива, а й виробів та матеріалів, необхідних для монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання.
Проблематика. До критично важливих виробів належать, зокрема, ущільнюючі прокладки для герметизації роз’ємних з’єднаннь обладнання реакторних установок з водо-водяним енергетичним реактором, наприклад, парогенераторів ПГВ-1000М. На сьогодні практично вичерпано наявні резерви раніше імпортованих з Росії прокладок з терморозширеного графіту (ТРГ) для модернізованих парогенераторів ПГВ-1000М та ПГВ-213 і має місце невідкладна потреба налагодження вітчизняного виробництва цих та інших ущільнюючих елементів з ТРГ.
Мета. Розробка технологічних засад виготовлення ущільнюючих елементів з ТРГ для устаткування АЕС.
Матеріали й методи. Графітова фольга різних виробників, що отримана з вихідного природного графіту. Стандартні методи визначення фізико-технічних характеристик ущільнюючих прокладок.
Результати. У рамках проведених досліджень та технологічних розробок було визначено фізико-технічні та фізико-хімічні властивості графітової фольги різних виробників, отриманої з похідного природного графіту. Розроблено та виготовлено прес-форми двох типорозмірів, апробовано технологію пресування ущільнюючих елементів з графітової фольги, визначено питоме зусилля пресування для одержання ущільнюючих елементів заданої густини. Встановлено показники щодо питомої міцності одержаних прокладок при стисканні.
Висновки. Отримані результати досліджень можуть бути використані для створення дослідного виробництва ущільнюючих прокладок з ТРГ на вітчизняних підприємствах відповідного профілю.
Ключові слова: атомні електростанції, терморозширений графіт, технологічне обладнання, ущільнюючі елементи