Інноваційні технології оздоровлення мікробіому людини

Янковський, ДС
Широбоков, ВП
Димент, ГС
Nauka innov. 2018, 14(6):11-23
https://doi.org/10.15407/scin14.06.011
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. На сьогодні актуальним та перспективним напрямком біомедичної науки стало вивчення мікробіому людини. Сучасні наукові досягнення дозволяють розглядати мікробіом як додатковий орган людини, який, приймаючи активну участь у травленні, численних метаболічних процесах, підтримці цілісності епітеліального бар’єру, формуванні колонізаційної резистентності, знешкодженні ендо- й екзогенних токсинів, розвитку та підтримці імунної системи й низці інших фізіологічних функцій, оптимізує умови для нормального функціонування організму людини в цілому. Тому підтримка фізіологічного стану мікробіому протягом життя людини, починаючи з раннього дитинства і до глибокої старості, має суттєве значення для поліпшення здоров’я населення усіх вікових категорій.
Проблематика. Зважаючи на збільшення чисельності дітей та дорослих, що страждають хворобами, асоційованими з порушеннями мікробіому, значну роль у підтриманні здоров’я населення, лікуванні й профілактиці багатьох захворювань може відіграти створення інноваційних засобів оздоровлення мікробіому та розробка нових стратегій їх клінічного використання.
Мета. Розробка інноваційних технологій оздоровлення мікробіому людини.
Матеріали й методи. Застосовано методи теоретичного узагальнення, мікробіологічні, біохімічні та генетичні методи дослідження.
Результати. Узагальнено сучасний рівень наукових досягнень у галузі мікробної екології людини. Розроблено нову генерацію технологій виготовлення засобів оздоровлення мікробіому та схеми лікування з їх використанням для хворих різного профілю.
Висновки. Створено інноваційні біологічні технології, що забезпечують отримання засобів оздоровлення мікробіому з високою багатофункціональною біотерапевтичною ефективністю. Зокрема, розроблено мультипробіотики нового покоління, унікальні ентеросорбенти-пребіотики та комплексні засоби пробіотично-сорбційної терапії. Результати зумовлюють забезпечення медичної галузі ефективними засобами, що сприяють формуванню, підтримці та відновленню здорового мікробіому на всіх стадіях онтогенезу людини: від народження до похилого віку.
Ключові слова: «Симбіогель», «Симбітер», ентеросорбенти, мікробіом, мікробіота, пробіотики, симбіоз