Комплексна система диспетчеризації ліфтів та інженерного обладнання будинків

Клименко, ВП
Гедзь, ОВ
Сеспедес Гарсія, НВ
Nauka innov. 2018, 14(6):57-65
https://doi.org/10.15407/scin14.06.057
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Комплексна система диспетчеризації ліфтів та іншого інженерного обладнання будинків — це апаратні та програмні засоби, що зорієнтовані на взаємодію між окремими елементами системи та центральним автоматизованим робочим місцем диспетчера через існуючі локальні та глобальні мережі Інтернет. Такий підхід дозволяє легко включати в диспетчерську систему вже існуючі будинки та зменшувати витрати на диспетчеризацію при проектуванні нових будинків.
Проблематика. Введення в експлуатацію ліфтів неможливе без виконання мінімальних вимог Правил будови й безпечної експлуатації ліфтів, відповідно до яких ліфти та машинні приміщення необхідно обладнувати переговорними пристроями та виводити на диспетчерський пульт декілька сигналів. Вартість такого обладнання, порівняно з вартістю ліфта, незначна, проте проблемним є передавання сигналів голосової та технологічної інформації від ліфта на диспетчерський пульт.
Мета. Дослідити обсяги та характер інформаційних потоків для забезпечення голосового зв’язку й передачі технологічної інформації від ліфта та іншого інженерного обладнання сучасного будинку, а також створення на їх основі апаратних і програмних засобів диспетчеризації ліфтів.
Матеріали й методи. Використано прикладні методи інжинірингу електронних комп’ютерних контрольно-інформаційних систем для розробки комплексної системи диспетчеризації ліфтів та інженерного обладнання будинків.
Результати. Створено апаратні та програмні засоби (комплексна система диспетчеризації ліфтів) для забезпечення своєчасної реакції комунальних служб в системі диспетчеризації ліфтів.
Висновки. Результати роботи можуть бути використані для побудови реальних складних комп’ютерних систем для забезпечення діяльності комунальної та промислової галузі, а також в інших галузях науки й техніки.
Ключові слова: RS-485, UDP, АРМ диспетчера, голосовий зв’язок, диспетчеризація
Посилання: 
1. Ермишкин В.Г. Техническое обслуживание лифтов. Москва: Недра, 1977. 326 с.
2. Таненбаум Э. Компьютерные сети. Санкт-Петербург, 2003. 992 с. 
3. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення.
4. ДСТУ 2230-93. Системи оброблення iнформацiї. Взаємозв`язок вiдкритих систем. Термiни та визначення.
5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98.