Інтелектуальний паралельний комп’ютер на процесорах Intel Xeon Phi нового покоління

Хіміч, ОМ
Мова, ВІ
Ніколайчук, ОО
Попов, ОВ
Чистякова, ТВ
Тульчинський, ВГ
Nauka innov. 2018, 14(6):66-79
https://doi.org/10.15407/scin14.06.066
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Математичне моделювання з великими обсягами даних на сьогодні є актуальною інноваційною проблемою в різних сферах людської діяльності. Для їх ефективного комп’ютерного дослідження потрібно використовувати потужні комп’ютери та високопродуктивне програмне забезпечення.
Проблематика. Моделі процесів, які досліджуються на сучасних комп’ютерах, мають наближені дані, їх математичні властивості апріорі невідомі. Проте наявне програмне забезпечення не враховує цього. Сучасні паралельні комп’ютери потребують великих вкладень на виготовлення та використання.
Мета. Розробити інтелектуальний персональний комп’ютер на процесорах нового покоління Intel Xeon Phi та інтелектуальне програмне забезпечення для автоматичного дослідження та розв’язування основних класів задач обчислювальної математики з наближеними даними.
Матеріали й методи. Застосовано концепцію та методи інтелектуалізації паралельних комп’ютерів сімейства Інпарком, які розробляються Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та Державним підприємством «Електронмаш».
Результати. Експериментальний зразок — інтелектуальний паралельний комп’ютер Інпарком_xp з процесором Intel Xeon Phi 7210, який реалізує обчислення (до 3,5 Тфлопс) у форматі одного вузла. Інтелектуальне програмне забезпечення для автоматичного дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики.
Висновки. Інпарком_xp гарантує достовірність комп’ютерних розв’язків задач, звільняє користувачів від створення паралельних алгоритмів та програм. Комп’ютер орієнтовано переважно на індивідуальне використання, тим самим піднімаючи ресурс персонального комп’ютінга для науково-технічних розрахунків.
Ключові слова: математичне моделювання, наближені дані, обчислювальна математика, паралельний комп’ютер, процесор Intel Xeon Phi