Ковшові та внутрішньоформові способи модифікування для отримання виливків із чавунів з різною морфологією графіту

Захарченко, ЕВ
Шинський, ОІ
Баглюк, ГА
Клименко, СІ
Куровський, ВЯ
Сіренко, КА
Гончаров, ОЛ
Nauka innov. 2019, 15(1):53-62
https://doi.org/10.15407/scin15.01.053
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. У світовій практиці ливарного виробництва модифікування досягло статусу провідного напряму науково-дослідних та прикладних робіт з поліпшення технологічних і службових властивостей конструкційних чавунів.
Проблематика. Модифікуюча обробка рідких чавунів передбачає створення не тільки певних типів модифікаторів, а й розробку таких способів введення модифікатора в розплав, які адаптовані до умов ливарних цехів, а також враховують вимоги до конкретних груп виливків.
Мета. Розробка дослідної технології модифікування електропічних розплавів чавуну в негерметизованих поворотних ківшах і ливарних формах з використанням комплексних реагентів у вигляді пресованих порошкових брикетів і кускових плавлених лігатур для отримання виливків з пластинчастим, вермикулярним і кулястим графітом.
Матеріали й методи. Сірий чавун як об’єкт дослідження модифікуючої обробки, магній-лантанвміщуючі кускові та брикетовані порошкові модифікатори, а також азотовмісні кускові й брикетовані порошкові модифікатори для отримання чавунів з різною формою графіту залежно від вимог до виливків.
Результати. Розроблено дослідну ківшову технологію азотування чавунів з використанням пресованих порошкових азотвміщуючих брикетів, що дозволяє підвищити тимчасову розривну міцність сірих конструкційних чавунів вдвічі — з 200 МПа до 400 МПа, без легування й термічної обробки, а також розроблено ковшовий процес моди фікування розплавів чавунів магній-лантанвміщуючими модифікаторами. Обґрунтовано перспективність виробництва азотованого чавуну з вермикулярним графітом з вмістом сірки до 0,1% мас. шляхом переплавлення азотної ме талошихти, а також свіжих і поворотних чавунів, з мінімальним додатковим введенням азоту в піч, ківш чи ливарну форму.
Висновки. Пресовані порошкові модифікатори рекомендовано до використання як найбільш ефективні для вказаних способів модифікування залежно від вимог до виливків.
Ключові слова: внутрішньоформове модифікування, ківшове, магній-лантанвмісні та азотвмісні комплексні модифікатори