Розробка технології та створення дослідного устаткування для контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8

1Кучук-Яценко, СІ
Гавриш, ВС
Руденко, ПМ
Наконечний, АО
Шевчук, СА
Завертанний, МС
1Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України, Київ
Nauka innov. 2019, 15(1):77-87
https://doi.org/10.15407/scin15.01.077
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Необхідність зварювання твердих сплавів зі сталлю виникає в інструментальній промисловості і в низці процесів у машинобудівній галузі при виготовленні твердосплавних заготовок, які за своїми габаритами або конфігурацією не можуть бути отримані звичайними методами порошкової металургії.
Проблематика. Виготовлення зубів розпушувача з твердих сплавів вольфрам-кобальтової групи ВК8 та сталі 40Х, є важливим та актуальним завданням для підвищення експлуатаційної надійності барового ланцюга. У світовій практиці при виготовленні його зубів використовують технологію пайки в індукторі або газовим полум’ям з припоями на основі срібла. Проте такий процес є низькопродуктивним та високовартісним.
Мета. Розробка високоефективної та відносно дешевої технології виготовлення зубів розпушувача барового ланцюга та експериментального обладнання для її реалізації.
Матеріали й методи. Дослідження проводились на промислових зразках із твердого сплаву ВК-8 та сталі 40Х. Мікроструктуру зварних з’єднань досліджували методами оптичної та електронної мікроскопії.
Результати. Розроблено технологію контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8 зі сталлю 40Х з використанням проміжного композиційного прошарку. Створено дослідне устаткування на основі машини для контактного зварювання та комп’ютерної системи управління. Металографічні дослідження зварних з’єднань показали відсутність у них дефектів. Проведені випробування зубів розпушувача барового ланцюга довели, що вони забезпечують належний ресурс експлуатації.
Висновки. Розроблена технологія та устаткування дозволяють значно знизити собівартість та підвищити продуктивність процесу зварювання порівняно з існуючими технологіями та здійснити заміщення зубів розпушувача барового ланцюга імпортного виробництва на власні розробки.
Ключові слова: комп’ютерна система управління, контактне зварювання опором, проміжний композиційний прошарок, твердосплавні матеріали