Розробка технології та створення дослідного устаткування для контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8

1Кучук-Яценко, СІ
Гавриш, ВС
Руденко, ПМ
Наконечний, АО
Шевчук, СА
Завертанний, МС
1Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України, Київ
Nauka innov. 2019, 15(1):77-87
https://doi.org/10.15407/scin15.01.077
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Необхідність зварювання твердих сплавів зі сталлю виникає в інструментальній промисловості і в низці процесів у машинобудівній галузі при виготовленні твердосплавних заготовок, які за своїми габаритами або конфігурацією не можуть бути отримані звичайними методами порошкової металургії.
Проблематика. Виготовлення зубів розпушувача з твердих сплавів вольфрам-кобальтової групи ВК8 та сталі 40Х, є важливим та актуальним завданням для підвищення експлуатаційної надійності барового ланцюга. У світовій практиці при виготовленні його зубів використовують технологію пайки в індукторі або газовим полум’ям з припоями на основі срібла. Проте такий процес є низькопродуктивним та високовартісним.
Мета. Розробка високоефективної та відносно дешевої технології виготовлення зубів розпушувача барового ланцюга та експериментального обладнання для її реалізації.
Матеріали й методи. Дослідження проводились на промислових зразках із твердого сплаву ВК-8 та сталі 40Х. Мікроструктуру зварних з’єднань досліджували методами оптичної та електронної мікроскопії.
Результати. Розроблено технологію контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8 зі сталлю 40Х з використанням проміжного композиційного прошарку. Створено дослідне устаткування на основі машини для контактного зварювання та комп’ютерної системи управління. Металографічні дослідження зварних з’єднань показали відсутність у них дефектів. Проведені випробування зубів розпушувача барового ланцюга довели, що вони забезпечують належний ресурс експлуатації.
Висновки. Розроблена технологія та устаткування дозволяють значно знизити собівартість та підвищити продуктивність процесу зварювання порівняно з існуючими технологіями та здійснити заміщення зубів розпушувача барового ланцюга імпортного виробництва на власні розробки.
Ключові слова: комп’ютерна система управління, контактне зварювання опором, проміжний композиційний прошарок, твердосплавні матеріали
Посилання: 
1. Повышение долговечности баровых цепей.
URL: http://scbist.com/xx1/24786-02-1999-povyshenie-dolgovechnosti-barovyh-ce...
(дата звернення 29.03.2018).
2. USA Patent №  US 8,426,762 B2. Kuchuk-Yatsenko V.S., Nakonechnyi A.A., Sakhatskiy A.G. Metod of  resistance butt welding using corrugated flux-filled metal inserts.
3.  Патент України UA 78378. Наконечний А.О., Кучук-Яценко В.С., Сахацький А.Г. Спосіб контактного зварювання опором.
4. Кучук-Яценко С.И., Зяхор И.В., Чернобай С.В., Наконечный А.А., Завертанный М.С. Структура соединений алюминида титана γ-TiAl при контактной стыковой сварке сопротивлением с использованием промежуточных прослоек. Автоматическая сварка. 2015. №9. С. 7–15.
5. Сварка твердых сплавов со сталями.
URL: http://mash-xxl.info/info/678604 (дата звернення 29.03.2018).
6. А. с. СССР № 1194630 А. Способ диффузионной сварки твердого сплава со сталью / В.И. Нечаев, А.В. Сергеев №3785935/25-27; заявл. 28.06.84; опубл. 30 11.85, Бюл. Ф 44.
7. Пайка металлокерамических твердых сплавов.
URL: http://www.drevniymir.ru/vostok02.html (дата звернення 29.03.2018).
8. Технологии пайки. Пайка металлокерамических твердых сплавов.
URL:  http://www.bsn-media.ru/?cat=48 (дата звернення 29.03.2018).
9. Рекомендации КЗТС по пайке пластин из твердого сплава.
URL: http://www.ritscomp.ru/TV_SP/rekomendacii/rekom_5.htm (дата звернення 29.03.2018).
10. Кривенко В.Г, Руденко П.М., Гавриш В.С. Компьютерная система управления КСУ КС02 для контактных точечных машин. Сварщик. 2004. № 3(37). С. 3.