Мобільне житло для рекреаційного використання в умовах постіндустріального Придніпров’я

Мироненко, ВП
Цимбалова, ТА
Nauka innov. 2019, 15(1):98-107
https://doi.org/10.15407/scin15.01.098
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. В постіндустріальний період розвитку суспільства, в умовах економічної глобалізації та високої соціальної мобільності, використання мобільного житла є актуальним та перспективним.
Проблематика. У соціально-економічних умовах сучасної України практичні переваги мобільних житлових технологій мають великі перспективи розвитку, особливо при організації рекреаційно-туристичної діяльності. 
Мета. Дослідження можливостей використання рекреаційно-туристичного мобільного житла в умовах існуючого природно-ландшафтного фонду постіндустріального Придніпров’я.
Матеріали й методи. Використано комплексний методологічний підхід, що базується на застосуванні загальнонаукових та прикладних методів, насамперед, методи бібліографічний і порівняльно-історичний (архівна краєзнавча спадщина, сучасні наукові праці та нормативно-правова документація), а також, метод натурних обстежень та фотофіксації, експериментальне моделювання.
Результати. У складі комплексної природно-ландшафтної зони постіндустріального Придніпров’я існує значна кількість техногенно порушених територій. Але в разі припинення або суттєвого зниження антропогенного навантаження екологічний стан довкілля може бути оптимізовано, завдяки самовідтворенню природних ландшафтів або за допомогою штучних заходів з рекультивації. Запропоновано проектні рішення щодо організації тимчасового мобільного житла для відпочинку у структурі потенційного природно-ландшафтного фонду регіону.
Висновки. Застосування рекреаційно-туристичного мобільного житла у безпечних зелених ландшафтах вбачається доцільним та перспективним функціонально-типологічним напрямком, оскільки організація рекреаційного житла у мобільній формі базується на екологічному підході, спрямованому на максимальне зниження антропогенного впливу та збереження природного довкілля.
Ключові слова: комплексна природно-ландшафтна зона постіндустріального Придніпров’я, мобільна форма організації рекреаційно-туристичної діяльності, рекреаційно-туристичне мобільне житло