Захист економічної конкуренції та інтелектуальна власність: пошук оптимальної моделі регулювання

Ус, МВ
Тітко, ІА
Nauka innov. 2019, 15(2):43-56
https://doi.org/10.15407/scin15.02.043
Рубрика: Правова охорона інтелектуальної власності
Мова: Російська
Анотація: 
Вступ. Недотримання правил конкурентної боротьби часто є порушенням чужих прав інтелектуальної власності або їх неправомірне використання самими уповноваженими суб’єктами.
Проблематика. Вище викладене спричиняє блок проблем, пов’язаних із забезпеченням захисту економічної конкуренції та одночасною охороною прав інтелектуальної власності, а також недопущенням зловживання останніми, що часто призводить до обмеження конкуренції.
Мета. Вивчення законодавчого регулювання захисту економічної конкуренції та інтелектуальної власності як на національному, так і на міжнародному рівнях, а також дослідження взаємодії та узгодженості конкурентного законодавства і законодавства у сфері прав на результати інтелектуальної діяльності.
Матеріали та методи. Інформаційну основу дослідження склали законодавство України та міжнародно-правові акти, а також практика національних судів України, Суду ЄС та адміністративна практика Європейської Комісії. Методологічною основою слугували методи історичного, діалектичного, системного та логічного дослідження, формально-юридичний метод, метод порівняльного правознавства.
Результати. Встановлено взаємозв’язок між конкурентним правом і правом інтелектуальної власності, з’ясовано наслідки порушення балансу між ними (створення монополій, дроблення внутрішнього ринку, стагнація ринку), запропоновано шляхи уникнення зазначених негативних наслідків.
Висновки. В основі законодавчого регулювання захисту економічної конкуренції та здійснення прав інтелектуальної власності повинна лежати модель, відповідно до якої конкурентна поведінка передбачає дотримання чужих прав інтелектуальної власності, в свою чергу, поведінка власників таких прав не призводить до обмеження конкуренції та порушення прав споживачів.
Ключові слова: інновації, інтелектуальна власність, антимонопольне регулювання, недобросовісна конкуренція, обмеження економічної конкуренції, результати інтелектуальної діяльності