Вплив на інноваційну сприйнятливість персоналу корпоративних соціальних мереж, на прикладі програмного забезпечення Bitrix 24, в компанії ТОВ «ВО Овен»

Дюжев, ВГ
Бойченко, ОІ
Nauka innov. 2019, 15(2):59-68
https://doi.org/10.15407/scin15.02.059
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Російська
Анотація: 
Вступ. Актуальним питанням підвищення інноваційної сприйнятливості (ІС) персоналу є використання внутрішньофірмових корпоративних соціальних мереж (КСМ).
Проблематика. На сьогодні в Україні відбувається активне обговорення проблем цифрових трансформацій економіки, а також важливості цифрових ініціатив і наукових досліджень у цій галузі, про що свідчить прийнята у січні 2018 року Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. та відповідний план заходів щодо реалізації цієї Концепції (затверджений Кабінетом Міністрів України). Теоретичні та практичні питання аналізу впливу внутрішньофірмових комунікацій у КСМ на розвиток компетенцій та ІС співробітників підприємств, на сьогодні, опрацьовані не повною мірою.
Мета. Визначення тенденцій і закономірностей впливу КСМ на ІС персоналу на прикладі ПЗ Bitrix 24 в компанії ТОВ «ВО Овен».
Матеріали й методи. Методи порівняльного аналізу роботи вітчизняних та закордонних КСМ в Україні та світі; аналіз використання ПЗ Bitrix 24 в українській компанії.
Результати. Показано можливості підвищення IC персоналу при використанні КСМ і класичного інтернет-порталу. Проаналізовано сервіси КСМ в системі бізнес-завдань організації та їх ідентифікація з традиційними системами управління персоналом (СУП). Приведено порівняння ефективних сфер застосування КСМ в американських компаніях і в ТОВ «ВO ОВЕН» (Україна). А також наведено підсумкові дані інформаційних повідомлень ПЗ Bitrix 24 (жива стрічка) в компанії ТОВ «ВO Овен» за 2017 р. і за І квартал 2018 р. За результатами дослідження введено нову функцію СУП, яка показуватиме інформаційне забезпечення персоналу, реалізацію техніко-економічних процесів для розвитку КСМ в нинішніх умовах.
Висновки. Для забезпечення адекватного сприйняття цифрових технологій на промислових підприємствах України потрібні кваліфіковані кадри, які володіють цифровими навичками та компетенціями. Одним з варіантів розвитку таких компетенцій є використання КСМ.
Ключові слова: Bitrix 24, інноваційна сприйнятливість, корпоративні соціальні мережі