Забезпечення ефективної моделі бездротових сенсорних мереж з використанням сценарію змінної кількості стоків на основі алгоритму рою частинок

Акбарірад, МДжава
Гаемі, Р
Nauka innov. 2019, 15(2):69-79
https://doi.org/10.15407/scin15.02.069
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Бездротова сенсорна мережа — це набір незалежних сенсорних вузлів, які розподілені певним чином для моніторингу та збору даних в географічному середовищі. Одним з їхніх функціональних завдань є спосіб розподілу вузлів у наборі датчиків з декількома стоками.
Проблематика. Основна проблема в цій галузі пов’язана з розділенням вузлів датчиків між стоками, що дозволить знизити споживання енергії та збільшити термін служби мережі. У зв’язку з природою проблеми розбиття сенсорної мережі з декількома стоками, пошуковий простір є надто великим і, з іншого боку, доведення того, що ця задача є NP-складною проблемою, зробило представлення остаточного рішення дуже складним.
Мета. Розробка рішення розподілу сенсорної мережі з декількома стоками.
Матеріали й методи. З огляду на широкий простір пошуку, в роботі використано алгоритм рою частинок. Для оцінки запропонованого підходу застосовано мову програмування MATLAB.
Результати. Запропонований підхід було розроблено з використанням критеріїв підрахунку кількості транзитних ділянок до стоку, а також кількості головок кластера сумарно з потужністю пошуку частинок в алгоритмі рою частинок.
Висновки. Вивчення отриманих результатів у вигляді двох критеріїв підрахунку кількості транзитних ділянок та кількості головок кластера з використанням сценарію змінної кількості стоків свідчить, що запропонований підхід дозволив поліпшити кількість транзитних ділянок відносно базового методу на 17%, а кількість головок кластера — на 59%.
Ключові слова: алгоритм рою частинок, бездротові сенсорні мережі, мульти-сток