Визначення нових та структурування наявних організаційно-технологічних підходів з управління циклом інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту

Тугай, ОА
Шебек, МО
Дубинка, ОВ
Nauka innov. 2019, 15(2):105-114
https://doi.org/10.15407/scin15.02.105
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Розвиток будівельної галузі в країні, її технологічні й виробничі складові вимагають досконалого підходу до організаційних і управлінських питань будівельно-інвестиційних проектів шляхом побудови новітніх моделей взаємодії учасників будівництва.
Проблематика. Інвестиційно-будівельні проекти займають практично весь обсяг девелопменту нерухомості, зазначені проекти безпосередньо пов’язані як з розвитком сегменту житлової нерухомості, так і з технологічним процесом будівельного виробництва, що потребує розподілу на організаційну та виробничу структури.
Мета. Аналіз організаційної та управлінської структури процесу будівельного виробництва на етапі інженерної підготовки будівельно-інвестиційного проекту житлової нерухомості з відображенням основних цілей і функцій учасників проекту.
Матеріали й методи. Системний метод дослідження проектних рішень реалізованих проектів житлової нерухомості з використанням інноваційних технологій проектування, інжинірингу, розвитку та реалізації циклу будівельного виробництва.
Результати. Аналіз впроваджених проектів житлової забудови та нових проектів з реалізації будівельних об’єктів свідчить про те, що ефективність введення в дію будівельних проектів досягається шляхом своєчасного та скоординованого прийняття принципових рішень на кожному організаційному та управлінському рівні ще на етапі інженерної підготовки об’єкту будівництва.
Висновки. Наукові дослідження та поточні спостереження за розвитком будівництва об’єктів нерухомості на засадах девелопменту свідчать про необхідність визначення оптимальної моделі ефективної реалізації інвестиційно-будівельних проектів за допомогою використання певного інструментарію з фінансування, управління, організації та контролю виконання робіт в будівельно-інвестиційних проектах. Структура обраної моделі потребує наукового обґрунтування.
Ключові слова: інноваційні підходи організації циклу проекту, будівництво, нерухомість, управління