Правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами

Савчук, ОО
Любчич, АМ
Nauka innov. 2019, 15(3):5-14
https://doi.org/10.15407/scin15.03.005
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Стаття 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» регламентує, що державній охороні та регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів, природні ресурси як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві у даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ, ландшафти й інші природні комплекси).
Проблематика. Однією з найважливіших проблем у сфері інноваційної інфраструктури є відсутність правового регулювання питання щодо раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими смугами; зменшення площі захисних лісових насаджень лінійного типу внаслідок неправомірної господарської діяльності; зменшення обсягу фінансування наукових досліджень з питань агролісомеліорації тощо.
Мета. Розробка нових наукових положень про особливості правової природи полезахисних лісових смуг та лісових правовідносин, що виникають, а також формування науковообґрунтованих пропозицій щодо механізму реалізації зазначених правовідносин.
Матеріали й методи. Використано метод наукового узагальнення, логіко-юридичний та порівняльно-правовий методи.
Результати. З урахуванням норм національного законодавства та міжнародного права, серед основних законодавчо-обґрунтованих шляхів вирішення питання полезахисних лісових смуг, які до сьогодні не надані у користування, слід виокремити такі: на підставі рішення обласної державної адміністрації здійснити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, вкритих полезахисними лісовими смугами; внесення відомостей, отриманих у результаті зазначеної інвентаризації, до Державного земельного кадастру; погодження та затвердження відповідної технічної документації тощо.
Висновки. Запропоновано два варіанти розв’язання досліджуваної проблеми та наведено конкретний перелік кроків з урахуванням норм чинного законодавства (вітчизняного та зарубіжного).
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, полезахисні лісосмуги, правовідносини, правове забезпечення, процедура