Мобільний додаток для обчислення параметрів базової конструкції плечового одягу

Жиленко, ТІ
Кудрявцев, АМ
Захаркевич, ОВ
Nauka innov. 2019, 15(3):24-34
https://doi.org/10.15407/scin15.03.024
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. На сьогодні швейна промисловість стрімко перетворюється на високотехнологічну, капіталомістку індустрію завдяки сучасним досягненням технології, що сприяє високій якості проектування, розкрою та виготовлення одягу. Розвиток цієї галузі у виробничому секторі є досить інтенсивним, тому надзвичайно важливим є забезпечення відповідних фахівців та дослідників сучасними технологічними розробками для створення конкурентоздатної продукції. Одним із засобів, що дозволяють залучити нових споживачів продукції, які орієнтовані на технології та живуть в режимі он-лайн, є мобільний сервіс (мобільні додатки) Stylebook, Cloth, Polyvore та інші. Проте зазначені програми містять переважно галереї моделей одягу або конструкції для певних моделей одягу, які зазвичай не мають чітко вказаних розмірів.
Постановка проблеми. Мобільні додатки, які сьогодні доступні для використання у швейній галузі, зорієнтовано на збут уже готової продукції. В той час, як етапи проектування та виготовлення забезпечені програмними продуктами лише на «домашньому» рівні, існує потреба в розробці мобільних додатків, що будуть спрямовані на використання саме фахівцями швейної галузі. Для розробки зазначеного додатку доцільно обирати методику конструювання, яка є водночас простою, доступною і відомою для широкого кола користувачів.
Мета. Розробка мобільного додатку для розрахунку параметрів основних деталей плечового одягу.
Матеріали й методи. Розробку програми виконано у операційній системі Android з використанням сучасної та зручної мови програмування Котлін.
Результати. Шляхом порівняльного аналізу засобів розрахунку базових конструкцій одягу доведено доцільність використання мобільних додатків у швейному виробництві. Розроблено класифікацію наявних мобільних додатків, що використовуються або можуть бути використані у процесах конструювання та виготовлення одягу. Кількісний аналіз класифікації підтвердив вихідну гіпотезу щодо відсутності мобільних додатків, які використовуються на етапі побудови типової базової конструкції. Для розрахунку параметрів базової конструкції плечового одягу було розроблено програму мобільного додатку, який забезпечує підтримку автоматизованого процесу створення конструкцій одягу як в умовах індивідуального чи дрібносерійного виробництва, так і в процесі навчання.
Висновки. Використання розробленого пакету дає змогу виконати конкретне креслення для будь-якого розміру плечового виробу. Користувач отримує координати базової конструкції моделі, що готова до розробки лекал у масовому виробництві або при індивідуальному розкрої.
Ключові слова: Kotlin, інтерфейс, клас, мобільний додаток, пакет