Аналіз патентної активності в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

П’ятчаніна, ТВ
Огородник, АМ
Васильєв, ОВ
Мазур, МГ
Nauka innov. 2019, 15(3):53-62
https://doi.org/10.15407/scin15.03.053
Рубрика: Правова охорона інтелектуальної власності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Ефективність інноваційної діяльності онкологічних наукових установ визначається рівнем правового захисту інтелектуальної власності та впливає на ступінь впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я.
Проблематика. Подолання онкологічних захворювань — одна із найважливіших медико-соціальних проблем сучасності, прогрес у вирішенні якої може бути досягнутий шляхом використання фундаментальних знань як вагомих ресурсів інновацій.
Мета. Оцінка стану патентно-винахідницької діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (ІЕПОР) для формування стратегічних управлінських рішень щодо її оптимізації.
Матеріали й методи. Оцінено основні кількісні показники патентно-винахідницької діяльності ІЕПОР за 2009-2017 рр., зокрема, подання заявок та кількість виданих патентів; отримання патентів різних видів; рейтинг патентування за підрозділами ІЕПОР. На основі кількісного аналізу та аналізу міжнародної патентної класифікації об’єктів права інтелектуальної власності (МПК ОПІВ) досліджено тематичну спрямованість ОПІВ.
Результати. Найбільша патентна активність відмічена у 2010 (13 ОПІВ), 2013 (17 ОПІВ) та 2016 (12 ОПІВ) рр. Аналіз даних за 2009-2017 рр. щодо отриманих охоронних документів різних видів виявив пріоритетність деклараційних патентів на корисну модель. Рейтинг патентування за 2009-2017 рр. за науковими підрозділами ІЕПОР свідчить про різний рівень патентної активності науковців. Характерним у розвитку патентно-винахідницької діяльності науковців є узгодженість тематики ОПІВ з основними напрямами дослідної роботи установи.
Висновки. Показники патентної активності свідчать про високий рівень результативності наукової діяльності установи та інноваційний потенціал розробок і є інформаційним підґрунтям для формування стратегічних управлінських рішень щодо оптимізації патентно-винахідницької діяльності.
Ключові слова: інноваційний потенціал, інформаційний супровід, винахідницька діяльність, експериментальна онкологія, об’єкти права інтелектуальної власності, патентна активність