Суть та особливості реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем

Захаров, ЮІ
Саньков, ПМ
Тріфонов, ІВ
Ткач, НО
Тьошина, ЛО
Nauka innov. 2019, 15(3):81-93
https://doi.org/10.15407/scin15.03.081
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Після Другої світової війни в країнах Західної та Східної Європи, внаслідок воєнних руйнувань та зростання населення, виникла житлова криза, для розв’язання якої в 50-ті роки XX століття було розпочато будівництво значної кількості низьковартісних малометражних квартир.
Проблематика. Зважаючи на масовість, питанням споживчої якості введених в експлуатацію квартир, їх комфортабельності, довговічності й енергоекономічності приділялася незначна увага. Вже до початку 80-х років XX ст. ці будинки не відповідали нормативно-технічним вимогам і потребували проведення робіт з їх реконструкції. У низці країн Європи цю проблему вдало вирішили, тоді як в Україні вона актуальна й сьогодні.
Мета. Введення єдиних конструктивних схем при реконструкції будинків перших масових серій (ПМС) на території України шляхом встановлення можливості перепланування розташованих в них квартир для підвищення якості проживання майбутніх мешканців.
Матеріали й методи. Аналіз заходів та публікацій щодо стану та можливостей реконструкції будинків ПМС.
Результати. Розглянуто сутність і особливості реконструкції житлових будинків перших масових серій згаданого періоду з огляду на стан їх конструкцій з урахуванням досвіду в країнах Західної та Східної Європи. Розроблено документ, який є етапом верифікації стратегії реконструкції, його розділено на два додаткові тести: 1) тест-додаток трьох тематичних досліджень у Бельгії, Франції та Швейцарії; 2) тест на перспективи взаємодії з зацікавленими сторонами — інвесторами, власниками житла й органами державного управління.
Висновки. Розглянуто конструктивні системи при реконструкції будинків ПМС на території України. Наведено 
єдину схему перепланування зазначених будинків з різними конструктивними системами. Проаналізовано можливості реконструкції таких будівель без відселення мешканців.
Ключові слова: будинки перших масових серій, перепланування, прибудова, реконструкція, реновація