Перспективні методи й системи контролю якості інноваційної луб’яної сировини

Головенко, ТМ
Янюк, ТІ
Бойко, ГА
Дягілев, АС
Шовкомуд, ОВ
Nauka innov. 2019, 15(3):94-109
https://doi.org/10.15407/scin15.03.094
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. У економічно розвинених країнах світу льон олійний розглядається не лише як культура для отримання насіння, а й як джерело додаткової високоякісної текстильної сировини. Для України льон олійний — це єдиний вітчизняний сировинний ресурс, який може стати альтернативою імпортованим бавовні та льону-довгунцю для використання в текстильній, целюлозно-паперовій промисловостях та для виробництва армованих композиційних матеріалів. Аналіз стану стандартизації на продукцію зі стебел льону олійного свідчить про відсутність нормативних документів для визначення їх якості, а, відповідно, розробка останніх є актуальним питанням сьогодення, оскільки організація переробки та реалізація зазначеної продукції в умовах сучасного ринку й вимог споживача неможливі без відповідної стандартизації та сертифікації.
Проблематика. Необхідність розробки стандартів на продукцію зі стебел льону олійного для визначення якості та надання їй товарознавчої характеристики є нагальною, оскільки затвердження такої технічної документації на державному рівні стимулює створення ринків реалізації соломи льону олійного як сировини для одержання волокон широкого промислового застосування з метою її первинної переробки.
Мета. Розробка вітчизняних нормативних документів для контролю якості луб’яної сировини «нового покоління» — соломи льону олійного, з урахуванням вимог сучасного споживача.
Матеріали й методи. Методами кваліметрії створено комплексну методологію визначення загального рівня якості соломи льону олійного, як промислової сировини.
Результати. Розроблено та затверджено в Державному підприємстві «Херсонстандартметрологія» технічні умови ТУ У 01.1-2303511525 — 001:2016 «Солома льону олійного. Технічні умови».
Висновки. Сертифікована вітчизняна сировина із стебел льону олійного, а саме солома, може бути використана текстильними, целюлозо-паперовими та іншими виробництвами України для виготовлення інноваційної конкурентоспроможної продукції різного функціонального призначення.
Ключові слова: льон олійний, солома, технічні умови, якість