Комерціалізація прав інтелектуальної власності як основа інновацій

Кодинець, АО
Майданик, ЛР
Nauka innov. 2019, 15(4):91-102
https://doi.org/10.15407/scin15.04.091
Рубрика: Правова охорона інтелектуальної власності
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Інновації неможливі без інтелектуальної, творчої праці авторів, винахідників та інших суб’єктів інноваційного процесу. Україна прагне стати технологічно розвиненим і конкурентоспроможним учасником міжнародних відносин в умовах інформаційної ери.
Проблематика. Комерціалізація прав інтелектуальної власності розглядається як основа інноваційного процесу, якій притаманна поступовіть. Більшість виданих в Україні патентів не забезпечують прибутковості охоронюваних технічних рішень, тоді як ефективна комерціалізація прав інтелектуальної власності є важливою складовою розвитку інноваційної економіки України.
Мета. Розкрити поняття комерціалізації прав інтелектуальної власності.
Матеріали й методи. Методи аналізу понять та складових комерціалізації інтелектуальної власності.
Результати. Доведено, що комерціалізація прав на результати інтелектуальної діяльності як системне явище являє собою комплекс суспільних відносин (економічних, юридичних тощо), які забезпечують сприйняття цих прав як товару, оскільки потреба в ньому інших осіб дає можливість правоволодільцю отримувати прибуток завдяки введенню цих прав в оборот. Комерціалізація прав інтелектуальної власності характеризується поступовістю, що відображається в етапах, реалізація яких відбувається почергово.
Висновки. Виокремлено такі етапи комерціалізації інтелектуальної власності: ідентифікація об’єкту інтелектуальної власності і отримання охоронного документа; маркетинг (ідентифікація товару, аналіз ринку, канали збуту, ціноутворення, аудит), який включає, крім зазначеного вище, просування (рекламування) товару/послуги із використанням об’єкту інтелектуальної власності; оцінка об’єкту інтелектуальної власності (за витратним, ринковим (порівняльним), дохідним методами оцінки); страхування майнових прав інтелектуальної власності; пошук користувачів та укладання з ними договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Дослідження зосереджено на договорах, пов’язаних з інтелектуальною власністю: ліцензіях, ліцензійних договорах, договорах про відчуження майнових прав, договорах франчайзингу, договорах про нерозголошення, договорах про співпрацю.
Ключові слова: інновації, комерціалізація прав інтелектуальної власності