Координація протидії процесам дестабілізації в економічному просторі чорноморського регіону

Єфименко, ТІ
Nauka innov. 2019, 15(5):5-23
https://doi.org/10.15407/scin15.05.005
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Наукове обґрунтування оновлених інституціональних засад об’єднання держав Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) у контексті поступового її перетворення на багатосторонню інтеграційну структуру є актуальним питанням сьогодення, оскільки в умовах нової реальності спостерігаються загрозливі тенденції порушення ринкової рівноваги внаслідок геополітичних чинників, посилення ризиків дестабілізації в просторі господарської діяльності.
Проблематика. Сучасний стан гібридного світоустрою супроводжується перебудовою міжнародних, державних і суспільних інститутів. Прояви невизначеності, конфліктні взаємовідносини у країнах Причорномор’я ускладнюють проведення євроінтеграційних реформ, спрямованих на підтримку сталого розвитку.
Мета. Ідентифікувати найсуттєвіші напрями необхідних суспільних перетворень в країнах ОЧЕС з урахуванням незалежності інтересів націй щодо можливих зовнішніх і внутрішніх загроз та впливів. В економічному аспекті насамперед ідеться про забезпечення зайнятості, платоспроможності учасників контрактних відносин тощо.
Матеріали й методи. Для аналізу використано системний підхід, послідовна обробка взаємопов’язаних трендів статистичних індексів, методи ситуаційного аналізу та синтезу.
Результати. Розкрито шляхи зміцнення протидії дестабілізації економіки регіону. З урахуванням його стратегічної ролі запропоновано зосередитися на проблемах формування майбутнього, з огляду на принцип скоординованості сценаріїв та дій країн ОЧЕС.
Висновки. Співпраця глобальних і регіональних гравців, спрямована на формування спільного стратегічного мислення, повинна фокусуватися на пошуку коштів та інструментів для перетворення Чорного моря із зони конфронтації на простір для мирної конвергенції цінностей цивілізації. Послідовні заходи щодо зниження територіальної напруженості варто гармонізувати з порівняно невисокими темпами сприйняття суспільствами потреби в сумісних реформах для реалізації цілей сталого розвитку.
Ключові слова: економічна безпека, мирні відносини, національні пріоритети, сталий розвиток, Чорноморський регіон