Розробка критеріїв якості арахісу для визначення шляхів його раціонального використання

Ленерт, СО
Хоменко, ОО
Дубініна, АА
Малюк, ЛП
Скирда, ОЄ
Радченко, АЕ
Nauka innov. 2019, 15(5):27-37
https://doi.org/10.15407/scin15.05.027
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Англійська
Анотація: 

Вступ. У світовому промисловому виробництві культивують чотири основні сортотипи арахісу — ’Спеніш’, ’Валенсія’, ’Вірджинія’ та ’Раннер’, які мають різні типи та підвиди, назви яких в деяких країнах можуть варіювати. Ці сортотипи різняться будовою, хімічним складом, харчовою та біологічною цінністю, а також напрямами промислового використання.
Проблематика. На сьогодні відсутній науковий підхід щодо раціонального використання арахісу в конкретних технологіях харчової промисловості, який враховував би його сортові властивості й специфічність хімічного складу. Розробка методики дозволить значно знизити втрати сировини, покращити якість продуктів переробки арахісу та збільшити ефективність виробництва.
Мета. Використання кластерного аналізу для пошуку шляхів раціонального використання сортів арахісу, адаптованих до вирощування в Україні, та розробка відповідних рекомендацій для харчової промисловості.
Матеріали й методи. Використано 19 сортів арахісу колекції Інституту олійних культур УААН (Запоріжжя). Для обробки результатів досліджень та розподілу сортів арахісу застосовано метод кластерного аналізу.
Результати. Розроблено критерії якості арахісу для вибору напряму використання (вміст протеїну та його біологічна цінність, вміст ліпідів та олеїнової кислоти, оксалатний індекс, вміст контамінантів). Застосування їх дозволяє розподіляти сорти арахісу на три групи: для виробництва олії, для переробки в арахісову пасту, для халви, цукерок, тортів та снекової продукції. Розроблені рекомендації дозволяють підприємствам різного спрямування більш раціонально обирати та використовувати арахіс для отримання продукції високої якості.
Висновки. Розроблені критерії якості є базисом для визначення та розробки принципів раціонального використання арахісу відповідно до його специфічних властивостей та можуть слугувати технологам, товарознавцям, селекціонерам, генетикам, фармакологам, медикам. Раціональне використання сортів арахісу сприятиме виробництву конкурентоздатних продуктів високої якості та підвищенню рентабельності підприємства.

Ключові слова: арахіс, кластерний аналіз, критерії якості, продукти з арахісу