Цифрова трансформація процесів ресурсно-логістичного та організаційно-структурного забезпечення будівництва

Зельцер, РЯ
Бєлєнкова, ОЮ
Новак, ЄВ
Дубінін, ДВ
Nauka innov. 2019, 15(5):38-51
https://doi.org/10.15407/scin15.05.038
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Відповідність термінів виконання будівельних робіт і постачання ресурсів на об’єктах будівництва плановим показникам є нагальною потребою, адже порушення ритмічності надходження матеріалів, невідповідність графіків виконання робіт та руху матеріально-технічних ресурсів можуть спричинити серйозні негативні наслідки для всього процесу будівництва.
Проблематика. Існує потреба в мінімізації відхилень реальних термінів будівництва від проектних шляхом створення інструментів управління процесами організації будівництва об’єкту на основі оперативних даних, їх математичної обробки, виявлення тенденцій та корегування відхилень на основі поточної інформації щодо ходу будівництва.
Мета. Удосконалення інструментарію ресурсно-логістичного та організаційно-структурного забезпечення об’єктів будівництва, спрямованого на мінімізацію відхилень реальних термінів постачання ресурсів на об’єкт від проектованих, які визначено на етапі (стадії) розробки проектно-технологічної документації (проекту організації будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР)), з урахуванням сезонної складової.
Матеріали й методи. Застосовано методи експертних оцінок, сезонної декомпозиції часових рядів, порівняльного аналізу.
Результати. Проведено аналіз сучасного програмного забезпечення організації будівництва, створено схему організації процесів будівництва об’єкту. доведено, що сезонність є фактором, який чинить на терміни будівництва і постачання ресурсів помірний вплив, створено моделі прогнозування відхилень ходу будівельного процесу з урахуванням сезонності.
Висновки. Наявні на сьогодні методи прогнозування відхилень, що використовують в програмних комплексах Microsoft Project, OpenPlan, Spider Project, SureTrek Project Manager і Primavera Project Planner та інших, доцільно було б доповнити моделями, що призначені для прогнозування реальних термінів виконання робіт з урахуванням сезонної компоненти.
Ключові слова: будівництво, організація будівництва, сезонні коливання, терміни виконання робіт