Україна ‒ CERN: шлях до співпраці

1Гриньов, БВ
Тітов, МП
1Стадник, ПО
1Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків
Nauka innov. 2019, 15(5):93-105
https://doi.org/10.15407/scin15.05.093
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. CERN (ЦЕРН) — це Європейська організація з ядерних досліджень, найбільша в світі лабораторія фізики високих енергій, яка формує творчі відносини між вченими різних країн.
Проблематика. Розвиток міжнародного наукового співробітництва, зокрема створення умов для розширення участі українських учених у проведенні найкрупніших фізичних експериментів з ядерної фізики, отримання нових знань і впливу цих явищ на інноваційні процеси в Україні.
Мета. Аналіз факторів, що сприяють розвитку співпраці між українськими вченими і CERN та окреслення перспектив на майбутнє.
Матеріали й методи. Аналіз наукової діяльності CERN в міжнародному співробітництві та огляд міжнародних наукових проектів CERN в галузі фізики високих енергій.
Результати. Проаналізовано шлях співробітництва з Україною від самого початку створення CERN до підписання угоди про асоційоване членство України в CERN. Наведено приклади позитивного впливу співпраці з CERN на інноваційні процеси в Україні, зокрема в галузі розробки і виробництва нових високотехнологічних матеріалів, без яких важко уявити реалізацію сучасних експериментів з фізики високих енергій. Асоційоване членство дало змогу українським вченим набагато активніше брати участь у вивченні глобальних фізичних явищ всесвіту в найсучаснішій експериментальній лабораторії, а інженерам і технікам — освоювати найпередовіші інноваційні технології, зокрема інформаційні та медичні. Окреслено перспективи подальшої співпраці.
Висновки. Співробітництво з CERN дає змогу Україні скористатися у своєму розвитку можливостями проголошеної місії CERN, одним із основних завдань якої є об’єднання людей різних країн і культур через науку. Викладачам, студентам та учням України відкрилися нові можливості роботи з новітніми методами, сучасним обладнанням та інноваційними підходами у справі підготовки висококваліфікованих фахівців з фізики та супутніх галузей науки і техніки.
Ключові слова: дослідження, співробітництво, фізика високих енергій