Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку трудового потенціалу

Круглов, ВВ
Терещенко, ДА
Nauka innov. 2019, 15(6):5-13
https://doi.org/10.15407/scin15.06.005
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. Сучасним напрямом реалізації розбудови інфраструктури є залучення державою приватного власника в межах договорів про державно-приватне партнерство (ДПП).
Проблематика. Аналіз можливостей ДПП для розвитку трудового потенціалу на сучасному ринку праці, враховуючи особливості взаємодії державного та приватного капіталу та виходячи з їх економічних і соціальних цілей, є важливим питанням сьогодення.
Мета. Обґрунтування завдань та напрямів державно-приватного партнерства як інструменту розвитку трудового потенціалу, враховуючи основні цілі реалізації інфраструктурних проектів.
Матеріали й методи. Методи теоретичного узагальнення й систематизації (для визначення особливостей формування ДПП і трудового потенціалу на сучасному ринку праці), монографічний (огляд наукових поглядів на проблеми розвитку ДПП), статистичний метод (для відображення показників, що характеризують ДПП і трудовий потенціал), аналітичний метод (для визначення факторів, що впливають на реалізацію проектів ДПП як інструменту розвитку трудового потенціалу).
Результати. Встановлено, що реалізація проектів ДПП стимулює розвиток ринку праці та підвищує трудовий потенціал. У разі успішної реалізації проектів ДПП вирішуються соціальні проблеми за рахунок зростання якості послуг у галузі освіти, медицини, культури та ін. Реалізація інноваційних проектів державно-приватного партнерства у галузі освіти та науки безпосередньо формує передумови для зростання показників, що визначають трудовий потенціал в цілому та безпосередньо залучає персонал у конкретні проекти, де ключовим підходом є необхідність у висококваліфікованих фахівцях.
Висновки. Державна політика розвитку ДПП, інноваційного розвитку економіки та підвищення трудового потенціалу повинна спрямовуватися на законодавче формування інституційного середовища, впровадження ефективних економічних механізмів, формування сучасних стандартів, які відповідають основним напрямам розвитку економіки знань.
Ключові слова: інновації, державно-приватне партнерство, освіта, трудовий потенціал