Модель інформаційного простору для інноваційно-проектної діяльності в університеті

Шкіца, ЛЄ
Koрнутa, ВA
Koрнутa, OВ
Бекіш, IO
Nauka innov. 2019, 15(6):14-22
https://doi.org/10.15407/scin15.06.014
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Англійська
Анотація: 
Вступ. В умовах широкого використання мережевих технологій для доступу до інформації університет втрачає роль єдиного джерела знань. Прості інтерфейси отримання знань, за потреби, дають можливість швидкої самоосвіти у процесі реалізації виробничих чи побутових завдань. Критично необхідним стає переосмислення ролі й місця університету у підготовці інженерів та науковців, а також осучаснення моделей використання університетами досягнень сучасних інформаційних технологій.
Проблематика. Студенти слабко залучені до науково-інноваційної діяльності, оскільки модель організації роботи закладу вищої освіти відокремлює навчальний процес від інших активностей.
Мета. Розробити модель науково-навчального інформаційного простору для інноваційно-проектної діяльнос ті спільноти науково-педагогічних працівників та студентів університету.
Матеріали й методи. Використано методи логічного та порівняльного аналізу.
Результати. На основі аналізу достовірних джерел розроблено модель інтегрованого науково-навчального інформаційного простору технічного закладу вищої освіти. З урахуванням можливості різних шляхів розвитку наукового пошуку та необхідності формування відповідних проектних команд, запропоновано базувати інформаційну систему для проектної діяльності на основі концепції «adaptive case management». Розроблено підсистему бази знань навчальної системи проектування бурового обладнання.
Висновки. Описані моделі наукової та навчальної роботи фактично передбачають проектний підхід до організації спільної роботи науково-педагогічних працівників та студентства. Запровадження такої моделі управління зумовлює необхідність використання методів проектно-орієнтованого навчання. Подальші дослідження буде спрямовано на розробку способів впровадження проектно-орієнтованого навчання у навчальний процес закладу вищої освіти у межах чинного законодавства та нормативно-правового поля.
Ключові слова: інформаційна система, науково-інноваційна діяльність, науково-навчальний інформаційний простір, університет